Norge
Languages

Languages

Åpenhetsrapport 2019

 

berg_770x367.png

FORORD VED DAGLIG LEDER

I RSM er vi 200 kompetente og engasjerte mennesker, som hver dag jobber målbevisst for å forvalte den tilliten som eksisterende og nye kunder viser oss. Våre kunder varierer fra små norske selskaper til internasjonale børsnoterte konsern. 

I løpet av de siste fem årene har vi mer enn doblet omsetningen vår, blitt betydelig flere ansatte og fått mulighet til å jobbe med enda flere interessante kunder. RSM er i kontinuerlig utvikling, og vi opplever stadig mer oppmerksomhet fra omverdenen. Dette er gøy, og det åpner stadig nye muligheter for RSM som selskap. Samtidig medfører det økte krav til RSM som selskap så vel som hver enkelt ansatt. I RSM liker vi utfordringer og er opptatt av kontinuerlig utvikling og læring. Samtidig kjenner vi på at endringer er både krevende og utviklende. Vi jobber derfor målrettet for å bli litt bedre hver eneste dag, slik at vi også i fremtiden skal vise oss tilliten verdig og møte omverdenens forventninger.

RSM er en fremtidsorientert tjenesteleverandør som er opptatt av å forstå våre kunders virksomhet og omgivelsene de opererer i. Vi skal levere tjenester av høy kvalitet og ha integritet til å bidra til at kundene driver sin virksomhet i samsvar med lovgivningen. For å lykkes er det en forutsetning at vi til enhver tid er oppdaterte og besitter tidsriktig kompetanse. Foruten fagkunnskap, er endringskompetanse og endringsvilje etter min vurdering noe av den mest verdifulle kompetansen vi kan ta med oss inn i fremtiden. Dette innebærer at vi må forberede oss på at morgendagen stiller nye krav og krever annen kompetanse enn gårsdagen.

Det å ta vare på og videreutvikle våre ansatte er det aller viktigste vi gjør. Dette handler blant annet om vår evne til å tilby individuelle utviklingsplaner, slik at den enkelte får ta ansvar for sin egen utvikling og fremtid og har mulighet til å tilpasse arbeidsbelastningen til de ulike livsfaser. Vår ambisjon er å bidra til at våre ansatte blir skikkelig attraktive i næringslivet, hvor vi som arbeidsgiver lykkes med å legge til rette slik at de fleste velger å være med å videreutvikle RSM inn i fremtiden. Vi jobber derfor målrettet med å skape en «tilbakemeldingskultur», der vi løpende gir hverandre konkrete tilbakemeldinger på hva som fungerer bra og hvordan den enkelte kan utvikle seg for å realisere egne og selskapets ambisjoner. I RSM heier vi på hverandre, og vi gleder oss når vi kan hjelpe en kollega til å lykkes.

I RSM tror vi på åpenhet og det å snakke sammen, og vi er overbevist om at dette er med på å skape tillit hos både ansatte og kunder. Åpenhet rundt spørsmål om selskapets eierskap, inntekter, medarbeiderutvikling og kvalitetskontroller er derfor viktig for RSM. Dette er blant de forholdene du kan lese mer om i denne rapporten.

God fornøyelse!

 

Hans Ragnar Berg
Daglig leder

 

Les og last ned Åpenhetsrapport 2019 her: