Eiendomsskatt – Arendal, Kristiansand og andre kommuner i Agder

eiendomsskatt_arendal.png

oppdatert per 25. februar 2022

I denne artikkelen finner du en oversikt over hvilke kommuner i Agder som har eiendomsskatt, nærmere info om eiendomsskatten i de største kommunene og hvorfor det kan være vel anvendt tid å gjennomgå takseringen av eiendommene når disse er klare.

Eiendomsskatt i Agder

Følgende kommuner i Agder har eiendomsskatt (artikkel fortsetter under tabellene):

Tabell 1: Eiendomsskatt bolig og fritidseiendom:

 

Bolig og fritidseiendom

Arendal

4,0 promille

Birkenes

3,7 promille

Bygland

Nei

Bykle

Nei

Evje og Hornnes

Nei

Farsund

3,0 promille

Flekkefjord

2,7 promille

Froland

3,0 promille

Gjerstad

4,0 promille

Grimstad

3,6 promille

Hægebostad

Nei

Iveland

3,0 promille

Kristiansand

2,1 promille

Kvinesdal

Nei

Lillesand

2,0 promille

Lindesnes

3,0 promille

Lyngdal

Nei

Risør

3,5 promille

Sirdal

Nei

Tvedestrand

4,0 promille

Valle

Nei

Vegårshei

4,0 promille

Vennesla

4,0 promille

Åmli

4,0 promille

Åseral

Nei

 

Tabell 2: Eiendomsskatt næringseiendom

 

 

Næringseiendom

Arendal

3,7 promille

Birkenes

7,0 promille

Bygland

7,0 promille på kraftverk, kraftnett, samt verk og bruk

Bykle

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Evje og Hornnes

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Farsund

5,5 promille

Flekkefjord

7,0 promille

Froland

7,0 promille

Gjerstad

7,0 promille

Grimstad

3,9 promille

Hægebostad

Nei

Iveland

7,0 promille

Kristiansand

2,1 promille

Kvinesdal

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Lillesand

3,0 promille

Lindesnes

5,5-6,0 promille

Lyngdal

6,0-7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Risør

Nei

Sirdal

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, samt verk og bruk

Tvedestrand

Nei

Valle

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Vegårshei

Nei

Vennesla

7,0 promille

Åmli

7,0 promille

Åseral

Nei

Risiko for feil ved retaksering

Kommunens fastsatte takster ligger i utgangspunktet fast i ti år, men det kan gjøres ny taksering innenfor en tiårsperiode i spesielle tilfeller. I tillegg kan retaksering også utsettes noen år selv om gjeldende sats har vært uendret i ti år.

Ved ny taksering av eiendommene er det risiko for at eiendommer takseres feil. Eksempler på typiske feil kan være at det legges til grunn uriktig areal, uriktig brukstype eller at det er store forskjeller i bruk av indre og ytre korreksjonsfaktorer.

Flere kommuner i Agder har hatt retaksering de senere årene, og de som ikke har kontrollert de nye eiendomsskattetakstene nøye etter retakseringene, bør gjøre det nå.

Disse kommunene gjennomførte retaksering av eiendommer i 2020 med virkning for fastsettelse av eiendomsskatt for 2021:

 • Arendal kommune
 • Kristiansand kommune

Andre kommuner hvor gjeldende taksering er ti år eller eldre:

 • Risør kommune (gjeldende taksering er fra 2003)
 • Lillesand kommune (gjeldende taksering er fra 2009)
 • Birkenes kommune (gjeldende taksering er fra 2011)
 • Gjerstad kommune (gjeldende taksering er fra 2011)

Eiendomsskatten i Arendal kommune

Arendal kommune gjennomførte retaksering av ca. 27 000 eiendommer med virkning fra 2021. Eiendommene er taksert etter sjablongregler, som tar utgangspunkt i en antatt kvadratmeterpris for ulike typer eiendom (kontor, forretning, hotell, restaurant, industri, verksted, lager, mv.) multipliseres med bygningens bruksareal (BRA), som deretter justeres med en etasjefaktor og en sonefaktor.

Retningslinjene for taksering i Arendal kommune kan leses i sin helhet her.

Eiendomsskatten i Kristiansand kommune

Alle de tre kommunene som har slått seg sammen til nye Kristiansand kommune hadde eiendomsskatt før sammenslåingen, med forrige taksering i 2009 i Søgne, 2009 i Songdalen og 2011 i Kristiansand. For å samordne eiendomsskatten i nye Kristiansand kommune, ble det gjennomført retaksering i 2020 med virkning fra 2021.

Retningslinjene for taksering i Kristiansand kommune kan leses i sin helhet her.

Klage på eiendomsskatt

Dersom eiendomsskattetaksten er uriktig fastsatt eller virker for høy, kan taksten påklages. En eventuell endring vil da få betydning frem til neste retaksering, men ikke tilbake i tid.

Det er flere ulike forhold ved en takst som kan danne grunnlag for å klage, for eksempel: 

 • Uriktig arealstørrelse
 • Uriktig arealtype
 • Uriktig fordeling mellom arealtyper
 • Taksten overstiger eiendommens objektive markedsverdi 
 • Taksten er for høy sett i forhold til sammenlignbare eiendommer i kommunen (brudd på likhetsprinsippet)

Klagefristen er seks uker fra det seneste tidspunktet av kunngjøringstidspunktet for eiendomsskattelisten og tidspunktet skatteseddelen ble sendt ut. Det vil normalt si at klagefristen løper fra 1. mars til midten av april, men klagefristen kan også løpe ut tidligere.

Klagen sendes til kommunen, som i første instans vurderer om det er grunnlag for å omgjøre sitt vedtak. Dersom klageren ikke gis fullt medhold, skal klagen oversendes kommunens klageorgan, som enten skal være en særskilt opprettet nemnd eller en annen kommunal nemnd som er delegert myndighet til å behandle klager. 

RSM bistår i eiendomsskattesaker

RSM har lang og bred erfaring med saker som gjelder eiendomsskatt. Vi har bistått i flere hundre saker som gjelder klage over eiendomsskatt, i en rekke forskjellige kommuner. Vår erfaring viser at det å gjennomgå eiendomsskattetaksen er vel anvendt tid, særlig for næringseiendom. Ettersom kommunens taksering ofte gjennomføres på kort tid, har eiendomsskattetakstene ofte vist seg å inneholde feil. For større næringseiendommer vil dermed selv mindre korrigeringer kunne få store utslag i eiendomsskatt.

RSM har kontorer i Kristiansand, Arendal, Mandal og Lyngdal, og bistår gjerne med å gjennomgå din eiendomsskattetakst og i den videre saksgangen dersom det kan være grunnlag for å klage.

 

Les mer om eiendomsskatt i følgende kommuner: Oslo  |  Bergen  |  Stavanger og Sandnes  |  Trondheim

 

Kontakt OSS
 

Morten Hereng Christophersen
Partner

 

sanaz_web_230x230.png

Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig
 

ane-ingeborg_web.png

Ane-Ingeborg Bakken-Simsø
Advokatfullmektig
 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss