Frokostseminar om eiendomsskatt

This event has finished.

7. mars 2018, kl. 8 - 9.30

Rundt 1. mars sender 366 av Norges 422 kommuner ut eiendomsskattesedler, med en 6 ukers klagefrist dersom man er uenig. Enkelte kommuner har vært forsiktig i sin taksering, mens andre har vært offensive slik at det kan være god grunn til å klage. Eiendomsskatt på maskiner trappes ned fra 2019 til 2024, men det er utskrevet eiendomsskatt på en rekke maskiner som ikke burde hatt eiendomsskatt. Dette gir også grunnlag for å klage. 

Oslo kommune utskrev eiendomsskatt på boliger i 2016 og på næringseiendom i 2017. De mottok nærmere 10 000 klager, hvorav ca. 1 200 av klagene gjaldt næringseiendom. RSM har laget en database med de eiendomsskattetakstene på næringseiendom i Oslo som vi er kjent med, for å analysere hvorvidt disse er i overensstemmelse med likhetsprinsippet og innenfor markedsverdi. Det resulterte i at RSM bistod med å sende ca. 130 klager. Saksbehandlingstiden er varslet å kunne bli over et år. Per i dag har vi mottatt ca. 10 svar med fullt medhold, mens ca. 30 klager er sendt videre til klagenemnda med forslag om delvis medhold eller avslag.

Vi går igjennom sentrale forhold ved eiendomsskattereglene og klagereglene på et overordnet nivå. Deretter gjør vi et dypdykk i eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo, og forteller om våre analyser, erfaringer og anbefalinger for 2018.

 

Frokostservering og registrering fra kl. 8.00. Seminar 8.30 - 9.30.
 

Foredragsholder: 

morten_c_web_2_.png

Morten Hereng Christophersen
Partner og advokat i RSM Advokatfirma AS

Påmelding:

Meld deg på her.
Frokostseminaret er gratis. 

Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje, samt invitasjoner til arrangementer hos oss? Registrer deg her.