Norge
Languages

Languages

Frokostseminar 1.feb i Oslo: Dokumentavgiftsfri omdannelse av DLS til AS

Velkommen til frokostseminar


Fra og med 1. januar 2016 ble det åpnet for at eiendomsselskaper som er organisert som ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar, kommandittselskap, m.v. kan omdannes til aksjeselskap med fritak for dokumentavgift. Før disse fritaksreglene kom var det mange eiendomsselskaper som var låst i en ofte ugunstig selskapsform, men med grunnlag i gjeldende regler kan disse omdannes til aksjeselskap med fritak for både skatt og dokumentavgift. 


Før man starter prosessen med omdannelse, må man alltid vurdere fordeler og ulemper ved å bruke selskapsformen ANS/DA/KS. Et alternativ er for eksempel å omdanne fra ANS til DA for å begrense risiko. 


Det er viktig å være klar over at det med de nye reglene som ble innført stilles krav til virksomhet ved omdannelse for å kunne påberope seg fritaket. For å kunne omdanne til aksjeselskap med virkning for inneværende år, må virksomheten overføres til aksjeselskapet innen 30. juni. Det er av den grunn viktig å begynne allerede nå å planlegge den nærmere gjennomføringen av omdanningen. Dette gjelder særlig for rene hjemmelsselskaper der det i dag ikke drives virksomhet.


I frokostmøtet vil vi gi en praktisk tilnærming til hvordan man kan gjennomføre omdanning fra eiendomsselskaper organisert som ANS eller DA til AS. Vi vil her se på vilkårene for skatte- og dokumentavgiftsfri omdannelse, i tillegg til hvordan man går frem. Dette vil belyses gjennom typetilfeller, som eksempel, der hjemmel til fast eiendom ligger i selskap uten virksomhet og hvor selskapet er eiet delvis via eget aksjeselskap.


 


Les mer om arrangementet og meld deg på her


johan_og_morten_so_med_banner_.png

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss