Heidi Schram Torp
Senior Manager

 

Heidi er Senior Manager og statsautorisert revisor i  RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Heidi er svært erfaren innen finansiell revisjon og tjenester nært knyttet til revisors kompetanseområder, med spesiell vekt på merverdiavgift, bokføring og regnskap. 

Hun har lang erfaring med ulike revisjonsoppdrag, fra mindre eierdrevne selskaper til store yrkesforeninger.