Norge
Languages

Languages

Julie Marie Flom
Medarbeider


Kontor : RSM Oslo
Biografi

Julie Marie Flom er ansatt som medarbeider i RSM Advokatfirma. Hun går 5. avdeling ved det juridiske fakultetet på UiO, og jobber hos oss ved siden av studier. Hun bistår RSM Advokatfirma på oppgaver knyttet til skatt og selskapsrett. 

News articles

Møter i selskapsorganer uten fysisk tilstedeværelse

4. juni 2020
Åpnet for digitale møter På bakgrunn av Covid-19 pandemien, ble det gitt forskrift om unntak fra fysisk møte i selskapsorganer. Forskriften åpnet for avholdelse av digitale generalforsamlinger, styremøter mv. og trådte i kraft 28. mars. Forskriften ble opphevet 26. mai, og erstattet av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk mø...

"Mulig med utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt"

26. mars 2020
Publisert på Estatenyheter.no 23.03.2020   Utbruddet av Covid-19 berører i dag mange selskaper og fremtiden er svært usikker. Dette kan skape likviditetsutfordringer for både eiere og leietakere, og mange leter etter muligheter for kostnadskutt. Eiendomsskatten kan være en slik kostnad, og både eiere og leietakere bør vurdere...

Eiendomsskatt i Oslo – boliger

5. mars 2020
Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager, både i Oslo og i andre kommuner, og det er viktig å kontrollere at grunnlaget for eiendomsskattetakstene er korrekt. Skatteetatens formuesverdier som grunnlag Eiendomsskatten er en kommunal skatt som eiendomsskattekontoret i kommunen ut...