Julie Marie Flom
Advokatfullmektig

Biografi

Julie er en del av RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Julie er spesialisert innen skatt- og selskapsrett, forsikringsrett og immaterialrett, med særlig kompetanse innenfor skatterettslig omgåelse. Dette var også hovedtemaet for masteroppgaven hun leverte høsten 2020: Den generelle omgåelsesnorm i sktl. § 13-2. En fremstilling av lovhjemmelens rettslige innhold og rekkevidde i lys av den ulovfestede generelle omgåelsesnorm.

For øvrig har Julie 6 års arbeidserfaring fra Gyldendal Rettsdata, hvor hun hadde det redaksjonelle hovedansvaret for norske forarbeider.

News articles

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Skattemotiverte transaksjoner – viktige avklaringer om fradragsrett og opplysningsplikt

9. februar 2021
Høyesterett har i avsagt dom fra 13. november 2020 (HR-2020-2200-A) kommet med viktige avklaringer om skattemotiverte transaksjoner. Avklaringene gjelder anvendelsesområdet for hovedformålslæren i skatteloven § 6-1 og opplysningsplikt om skatteyters subjektive motiver med transaksjonen. Dersom en transaksjon har flere formål, der ...

Skatt på gevinst ved salg av boligeiendom til eiendomsutvikler

9. februar 2021
I 2017 ble en boligeiendom på Fornebu på ca. 2,5 mål solgt til et profesjonelt eiendomsutviklingsselskap. Markedsverdien var ifølge megler anslått til å ligge omkring kr 15 millioner, mens endelig salgssum utgjorde kr 38 millioner. Utgangspunktet er at gevinst ved salg av boligeiendommer er unntatt beskatning når k...

Skattefritt boligsalg eller skattepliktig tomtesalg?

3. februar 2021
- Ved salg av egen bolig til eiendomsutviklere, er det uheldig at man ikke skattemessig skiller ut skattefri boliggevinst, men at man beskatter hele gevinsten som tomtesalg. Les hele debattinnlegget fra Finansavisen nedenfor. Skrevet av Morten H. Christophersen og Julie Marie Flom, Debattinnlegg i Finansavisen 3.2.2021 Utgangspunkt...

Møter i selskapsorganer uten fysisk tilstedeværelse

4. juni 2020
Åpnet for digitale møter På bakgrunn av Covid-19 pandemien, ble det gitt forskrift om unntak fra fysisk møte i selskapsorganer. Forskriften åpnet for avholdelse av digitale generalforsamlinger, styremøter mv. og trådte i kraft 28. mars. Forskriften ble opphevet 26. mai, og erstattet av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk mø...

"Mulig med utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt"

26. mars 2020
Publisert på Estatenyheter.no 23.03.2020   Utbruddet av Covid-19 berører i dag mange selskaper og fremtiden er svært usikker. Dette kan skape likviditetsutfordringer for både eiere og leietakere, og mange leter etter muligheter for kostnadskutt. Eiendomsskatten kan være en slik kostnad, og både eiere og leietakere bør vurdere...

Eiendomsskatt i Oslo – boliger

5. mars 2020
Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager, både i Oslo og i andre kommuner, og det er viktig å kontrollere at grunnlaget for eiendomsskattetakstene er korrekt. Skatteetatens formuesverdier som grunnlag Eiendomsskatten er en kommunal skatt som eiendomsskattekontoret i kommunen ut...