Mari Østbø
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Mari er oppdragsansvarlig revisor og partner i RSM Norge. Hun er statsautorisert revisor og har bred erfaring innenfor områdene revisjon, regnskap, skatt og generell rådgivning for små og mellomstore bedrifter i en rekke forskjellige bransjer.