Ragnar Pettersen
Partner


Kontor : RSM Bergen
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Ragnar har vært partner og oppdragsansvarlig revisor siden 1992, og har bred erfaring fra revisjon av små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer. Ragnar har spesielt lang erfaring med revisjon av advokatvirksomheter, andre tjenesteytende næringer og ideelle organisasjoner. Ragnar underviser i regnskap på bachelorstudiet ved Høgskolen i Bergen.