Norge
Languages

Languages

Trine Salvesen
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Regnskap | IFRS
Biografi

Trine er partner i RSM, og er leder for vår faggruppe innen regnskap. Hun er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Trine arbeider hovedsakelig med regnskapsfaglige spørsmål, både innen NGAAP og IFRS. Hun bistår også selskaper ved IFRS-konvertering. Trine har tidligere arbeidet i revisjon og har bred erfaring fra revisjon og rådgivning av klienter i mange segmenter, men med hovedvekt på eierstyrte virksomheter. Trine har også erfaring fra revisjon av børsnoterte virksomheter.

Trine har flere års erfaring med regnskapsfaglige problemstillinger fra stillingen som Senior Manager i fagavdelingen til Deloitte.  

Videre holder hun jevnlig kurs og seminarer innen regnskapsfaget.

News articles

Covid-19 og effekter for årsregnskapet og årsberetningen

16. mars 2020
Flertallet av norske virksomheter har pr. i dag ikke avlagt årsregnskap og årsberetning for 2019. Siste frist er 30. juni 2020. Utbruddet av Covid-19 og betydningen det har på foretakets virksomhet vil måtte omtales i årsberetningen og i årsregnskapet for regnskapsåret 2019. For enkelte foretak kan det også bety at forutsetningen om for...

Driftsfase – aktiverte kostnader

13. februar 2020
Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.19

9. januar 2020
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2019: Veiledende forutsetninger 31.12.2019 31.8.2019 31.12.2018 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 2,3 % 1,8 % 2,6 % ...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

26. november 2019
Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

1. oktober 2019
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.   Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom ...

Finanstilsynets forslag til endringer i regnskapsloven

10. april 2019
På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet vurdert hvilke endringer i regnskapsloven som er nødvendig for å gjennomføre EUs konsoliderte regnskapsdirektiv i norsk rett. Nedenfor kan du lese kort om hvilke lovendringer Finanstilsynet foreslår. Finanstilsynet har i stor grad basert sine vurderinger på den utredning regnskapslo...

Trine Salvesen ny partner i RSM

1. mars 2019
Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø innen regnskap, og er svært stolte av å kunne ønske Trine Salvesen velkommen tilbake til vårt kontor i Oslo fra og med 1. mars 2019. Trine tiltrer som partner og leder av vår Tjenestegruppe Regnskap. Trine kommer fra stillingen som Senior Manager i Fagavdelingen til Deloitte, der hun har vært i t...