Norge
Languages

Languages

Søk

News article
15. oktober 2018
Det er utfordrende å beskytte virksomhetens verdier mot angrep som retter seg mot brukere av datasystemer. Tekniske løsninger for IT-sikkerhet vil kunne avverge slike angrep, men dagens løsninger kan ikke stoppe alle. Ivaretagelse av IT-sikkerhet...