Norge
Languages

Languages

Søk

News article
17. november 2017
Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 3 2017  Finansdepartementet har publisert en melding om at Regjeringen fortsatt er i dialog med ESA om godkjenning av rederiskatteordning for en ny 10 års periode, og at Regjeringen...
News article
15. desember 2017
Finansdepartementet kunngjør at rederiskatteordningen nå er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny periode, fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027. Godkjenningen innebærer at ordningen kan videreføres med enkelte unntak...
News article
14. desember 2015
Lars Løyning and Rahman Khanani conducted a study titled “The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement” The study has been completed and published in December 2015. Download the study here:...
News article
27. juni 2018
I desember 2017 kunngjorde Finansdepartementet at rederiskatteordningen var godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10 års periode fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027, se nærmere omtale i RSM Nyhetsbrev 21 | 2018. Godkjennelsen...
Person
11. juli 2016
News article
14. desember 2015
Lars Løyning and Rahman Khanani conducted a study titled “The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement” The study has been completed and published in December 2015. Download the study here:...
News article
29. mai 2017
Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017 EFTAs overvåkingsorgan (ESA) er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om statsstøtte. Rederiskatteordningen er godkjent av ESA frem til 1....
News article
29. mai 2017
Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i rentebegrensningsreglene, med bakgrunn i at gjeldende regelverk gir flernasjonale konsern muligheten til å foreta tilpasninger avhengig av...
News article
29. mai 2017
Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om skattemessig bosted (hjemmehørendebegrepet) for selskaper mv. De foreslåtte endringene rammer både norske og...
News article
29. mai 2017
Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017 Utenlandske selskaper som er skattepliktige til Norge etter norsk intern rett plikter å levere skattemelding i Norge. Dette gjelder også utenlandske selskaper som er...

Pages