Norge
Languages

Languages

Søk

Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
News article
9. mars 2018
Artikkel publisert i Finansavisen R 8. mars 2018. Forfatter: Bjørn Henning Grandal Revisjonsselskapet RSM fikk drømmemannen da de ansatte sivilingeniøren Per Øyvind stene som finansdirektør. – Han blåste konkurrentene av banen, sier adm. direktør...
News article
12. mars 2018
Gjesteskribent Marianne Brockmann Bugge. Artikkelen ble publisert i Finansavisen Skatt, 10. mars 2018.  Høyesterett avsa en dom i forrige uke som gjaldt skattemessig fradrag for forvaltningshonorarer tilknyttet forvaltningen av PE-fond, og sier seg...
News article
13. mars 2018
Fast forvaltningshonorar i PE-fond mv. – ca. 1,5 – 2 % av kapitalen I PE-fond og andre fondsstrukturer har forvaltningsselskapet som oftest krav på et løpende, fast forvaltningshonorar i størrelsesorden 1,5 - 2 % av kommittert/forvaltet kapital i...
News article
15. mars 2018
Når kan man kreve skatte- og avgiftsmessig fradrag for tap på fordringer? Spørsmålet virker enkelt nok, men er i praksis vanskelig. Det er videre vår erfaring at virksomheter har større fokus på dette når det gjelder skatt, mens den avgiftsmessige...

Pages