Norge
Languages

Languages

Søk

Basic page
4. september 2015
Basic page
4. september 2015
rsm.global has been designed with accessibility of web content and resources in mind, as part of wider inclusiveness efforts both online and offline network-wide. We believe that our visitors should have a choice on how they view our content, and...
Kontor
9. oktober 2015
RSM Oslo - ditt lokale kontor på Østlandet RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi har kontorer sentralt i Oslo, Hordaland, Rogaland og Agder, og er til sammen 190 ansatte i Norge. Våre tjenester...
Kontor
9. oktober 2015
RSM Bergen - ditt lokale kontor i Hordaland RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi har kontorer sentralt i Oslo, Hordaland, Rogaland og Agder, og er til sammen 190 ansatte i Norge. Våre tjenester...
Kontor
9. oktober 2015
RSM Voss - ditt lokale kontor i Hordaland RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi har kontorer sentralt i Oslo, Hordaland, Rogaland og Agder, og er til sammen 190 ansatte i Norge. Våre tjenester...
Kontor
9. oktober 2015
RSM Stord - ditt lokale kontor i Hordaland RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi har kontorer sentralt i Oslo, Hordaland, Rogaland og Agder, og er til sammen 190 ansatte i Norge. Våre tjenester...
Basic page
4. januar 2016
Download Doing Business in Norway:    
Event
4. november 2016
IFRS 15 om inntektsføring trer i kraft fra 1.1.2018 for foretak som avlegger årsregnskap etter IFRS.  IFRS 15 er et rammeverk for innregning og måling av inntekter som gjelder på tvers av alle virksomheter, bransjer og geografiske...
Event
10. november 2016
Frokostseminar hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen 30. november Advokatfirmaet Føyen Torkildsen vil sammen med Vidar Haugen, partner i RSM, gjennomgå de viktigste rettslige og skattemessige spørsmålene samt betydningen av ulike verdivurderinger, og...
News article
16. november 2016
Halv skatt på «julelønnen» Skatteetaten åpner for at arbeidsgivere kan foreta redusert skattetrekk i november i stedet for desember.   Tvangsmulkt ved manglende levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten – også for tredjemannsoppgaver Fra...

Pages