Norge
Languages

Languages

Søk

News article
16. november 2016
Halv skatt på «julelønnen» Skatteetaten åpner for at arbeidsgivere kan foreta redusert skattetrekk i november i stedet for desember.   Tvangsmulkt ved manglende levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten – også for tredjemannsoppgaver Fra...
News article
15. desember 2016
Borettslagsmodellen kan gi økt lønnsomhet for utviklingsprosjekter  Den såkalte borettslagmodellen benyttes stadig oftere i utviklingsprosjekter med boligeiendom. Vi omtaler skattefordelene som kan oppnås, når modellen er aktuell samt føringer...
Event
15. mai 2017
Studerer du på NTNU og lurer på hvordan det er å jobbe i Norges ledende revisjons- og rådgivingsselskap for små og mellomstore bedrifter? Kom å ta en prat med oss på stand om hvilke karireremuligheter du har hos oss, og om hvordan du vil bli sett -...
Event
15. mai 2017
Velkommen til en litt annerledes bedriftspresentasjon - med et akkurat passe stort revisjons- og rådgivningsselskap.   Jobbintervjuet kan for mange virke skremmende. Ønsker du å bli tryggere på intervjuprosessen og på testene som benyttes? Har du...
Event
15. mai 2017
Studerer du ved NHH og vil vite mer om karrieremuligheter i et akkurat passe stort revisjons- og rådgivningsselskap? Hvem er vi og hva innebærer det å være akkurat passe store? Hvordan skiller vi oss ut og hva kan vi tilby? Velkommen på vår...
News article
29. juni 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017 Fra og med 1. september i år vil det være mulig å spare i aksjer og aksjefond via en særskilt konto uten at gevinster (og tap) beskattes løpende. Gevinster kan dermed reinvesteres uten beskatning, og beskattes...
News article
29. juni 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017 Finansdepartementet la 21. juni 2017 frem forslag til endring i regnskapsloven (Prop. 160 L). Formålet med proposisjonen er å redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet der dette fremmer...
Kontor
3. juli 2017
RSM Arendal - ditt lokale kontor i aust agder RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi har kontorer sentralt i Oslo, Hordaland, Rogaland og Agder, og er til sammen 190 ansatte i Norge.  Vi tilbyr ...
Kontor
14. august 2017
RSM Kristiansand - ditt lokale kontor i Vest-Agder RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi har kontorer sentralt i Oslo, Hordaland, Rogaland og Agder, og er til sammen 190 ansatte i Norge. Våre...
Kontor
14. august 2017
RSM Mandal - ditt lokale kontor i Vest-Agder RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi har kontorer sentralt i Oslo, Hordaland, Rogaland og Agder, og er til sammen 190 ansatte i Norge. Våre tjenester...

Pages