Norge
Languages

Languages

Søk

News article
6. juli 2018
I januar i år informerte vi om at FSS Revisjon gikk sammen med RSM Norge. I første omgang byttet FSS Revisjon AS navn til RSM Rogaland AS, med plan om å fusjonere med RSM Norge AS i løpet av 2018. Fusjonen er nå gjennomført. Våre kunder vil i det...
News article
14. august 2018
Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018 Det norske merverdiavgiftsregelverket er i stor grad bygget over samme lest som tilsvarende regelverk i andre europeiske land.  Det er imidlertid viktige forskjeller. Som skatte- og...
News article
20. august 2018
Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året. Gjennom SkatteFUNN-ordningen kan bedrifter på visse vilkår få dekket 18 eller 20 prosent av prosjektkostnader til forskning...
News article
30. august 2018
For å klargjøre og forenkle reglene om skatteplikt og rapporteringsforpliktelser for naturalytelser i arbeidsforhold ble det fremmet flere forslag om endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2018. De foreslåtte lovendringene er vedtatt av...
Person
3. september 2018
Person
3. september 2018
News article
7. september 2018
Vi har gleden av å ønske Thomas Dalva velkommen som partner på vårt kontor i Sandnes fra og med 3. september 2018. Thomas har 10 års erfaring som revisor i EY. Han har bred erfaring fra revisjon av virksomheter av ulik størrelse i en rekke bransjer...
News article
12. september 2018
Vi styrker en allerede sterk transaksjonsstøtteavdeling med enda en partner, og er svært stolte av å kunne ønske Alexander Lambach velkommen til vårt kontor i Bergen fra og med 3. september 2018.  Alexander kommer fra stillingen som økonomisjef i...
News article
30. august 2018
De senere årene har det skjedd flere endringer i skattereglene som har gjort det mindre gunstig å investere i eiendom. Kjenner man derimot til de mulighetene som ligger i skattereglene, er regelverket fortsatt gunstig for eiendomsbransjen. ​ Johan...
News article
13. september 2018
Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2018...

Pages