Norge
Languages

Languages

Søk

News article
13. september 2018
Onsdag 12. september kunne man lese i Dagens Næringsliv at Skatteetaten har indikasjoner på at minst 30 000 nordmenn har formue i kryptovaluta, og at det kun er ca. 8 000 av disse som har rapportert inn formuen. Det er altså minst 22 000 nordmenn...
News article
8. oktober 2018
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22...
News article
1. oktober 2018
Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse av 13. september i år som gjelder fradrag for merverdiavgift (mva) på byggekostnader i tilfeller hvor byggetiltaket overdras før fullføring. I uttalelsen instrueres Skattedirektoratet i å trekke...
News article
15. oktober 2018
Det er utfordrende å beskytte virksomhetens verdier mot angrep som retter seg mot brukere av datasystemer. Tekniske løsninger for IT-sikkerhet vil kunne avverge slike angrep, men dagens løsninger kan ikke stoppe alle. Ivaretagelse av IT-sikkerhet...
News article
9. oktober 2018
Flere av Norges skattetungvektere er overrasket over kuttet i selskapsskatten, som de mener går lengre enn det Stortingets skatteforlik i 2016 indikerte.  Morten Hereng Christophersen, partner og advokat i RSM Advokatfirma, kommenterer i...
News article
6. desember 2018
Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ​ Lagmannsretten har slått fast at eiendomsskatt i Oslo for 2016 er utskrevet for sent, og at den må tilbakebetales. Dommen er imidlertid anket, så det gjenstår å se om saken...
Service
8. november 2018
08. november 2018 Skatt er teknisk komplisert og et fagområde som er i stadig endring. Ofte har skatt også sider til selskapsrett og regnskapsrett. For å overholde regelverk, og samtidig optimalisere og effektivisere virksomheten, kreves det...
Person
16. november 2018
Basic page
19. november 2018
19. november 2018 Due diligence er et engelsk begrep for det norske ordet selskapsgjennomgang, og er en omfattende prosess der informasjon om selskapet samles og analyseres. Dette skjer ofte i forbindelse med en sammenslåing/fusjon, salg eller...
News article
21. november 2018
RSM Advokatfirma fungerer både som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. Dagens Næringsliv...

Pages