Norge
Languages

Languages

Arveavgift

Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift?

24. juni 2020
Mange vurderer å gjennomføre generasjonsskifte i frykt for gjeninnføring av arveavgiften etter neste stortingsvalg.