Norge
Languages

Languages

Covid-19

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

4. juni 2020
Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Forslaget gir bedriften et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, med formål om å få folk raskere tilbake i jobb.

Kompensasjonsordningen forlenges ut august

4. juni 2020
Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder til og med august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere støttegraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august.

Fristen for årsregnskapet foreslås utsatt

20. mai 2020
Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder.

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

17. april 2020
Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

Les alle våre nyheter rundt Covid-19

17. april 2020
SISTE OPPDATERINGER PÅ COVID-19

Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

14. april 2020
Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er fra 1. april satt ned fra 12 % til 6 %. Nedsettelsen er ment å være midlertidig, og er foreløpig varslet at skal gjelde kun frem til 31. oktober i år.

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

8. april 2020
Korona-situasjonen aktualiserer betalingsutsettelser, tilståelse av rabatter, betalingsfritak og/eller frafall av betalingskrav. Bruken av denne type virkemidler reiser spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles. 

Covid-19 | Lån og kostnadskompensasjon

6. april 2020
Staten iverksetter løpende låne- og kompensasjonsordninger for å avhjelpe de økonomiske problemene bedriftene møter som følge av Covid-19-utbruddet. Her har vi samlet våre nyhetsbrev og informasjon om disse ordningene.  

"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

30. mars 2020
Regjeringen og Stortinget har initiert og iverksatt en rekke strakstiltak som skal avhjelpe coronakrisen, også på skatte- og avgiftsområdet.