Norge
Languages

Languages

eiendomsskattegrunnlaget

Eiendomsskatt

3. april 2019
03.april 2019

Eiendomsskatt Oslo

3. april 2019
03. april 2019 I Norge er eiendomsskatt en kommunal skatt, og Oslo innførte eiendomsskatt på boliger (ulovlig utskrevet for 2016, men tilbakebetalt) og næringseiendom fra 2017.