Norge
Languages

Languages

Frist

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

17. april 2020
Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.