Norge
Languages

Languages

Krisepakke

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

23. november 2020
Oppdatert 23. november 2020 Myndighetene har siden mars i år kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19.

Covid-19 | Lønn og permitteringer

6. november 2020
Oppdatert  6. november 2020, kl. 15:00

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

8. april 2020
Korona-situasjonen aktualiserer betalingsutsettelser, tilståelse av rabatter, betalingsfritak og/eller frafall av betalingskrav. Bruken av denne type virkemidler reiser spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles. 

Covid-19 | Lån og kostnadskompensasjon

6. april 2020
Staten iverksetter løpende låne- og kompensasjonsordninger for å avhjelpe de økonomiske problemene bedriftene møter som følge av Covid-19-utbruddet. Her har vi samlet våre nyhetsbrev og informasjon om disse ordningene.