Norge
Languages

Languages

Regnskap

Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

5. juni 2018
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har nylig besluttet å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Standarden tilpasses nå gjeldende regnskapslov.

Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

29. juni 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017