Norge
Languages

Languages

Restrukturering

Selskapsstruktur

14. mai 2019
oppdatert per 14. mai 2019

Restrukturering

8. august 2017
Valg av selskapsstruktur og organisering av konsern har stor betydning i mange relasjoner, og ved å optimalisere selskapsstrukturen kan man spare skatt og merverdiavgift, legge til rette for en gunstig finansiering og en optimal fordeling av risiko, samt god kapitalflyt mellom selskapene.