Norge
Languages

Languages

revisjon

Fristen for årsregnskapet foreslås utsatt

20. mai 2020
Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder.

Næringsvett og hjemlengsel

7. mai 2020
At Bjørn Are flytter hjem etter 12 år utenfor trønderhovedstaden handler vel så mye om næringsvett som hjemlengsel. Den snart hjemvendte revisor ser mange muligheter for en ny avdeling i Trondheim.

Statsautorisert revisor

29. juli 2019
oppdatert per 03. desember 2020 Bedriftens regnskapspliktige skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert eller statsautorisert revisor. 

Revisjon Kristiansand

7. mai 2019
oppdatert per 07. mai 2019

Revisjonsfirma

10. april 2019
oppdatert per 10. april 2019

Revisor Oslo

8. februar 2019
oppdatert per 08. februar 2019 Når du har behov for en revisor i Oslo, kan RSM bistå deg. 

Revisjon

8. februar 2019
oppdatert per 08. februar 2018

Revisor

8. februar 2019
*/

Revisjonsplikt

21. november 2018
oppdatert per 21. november 2018

Forenklinger i regnskapsloven fra 1.1.2018: Små foretak slipper årsberetning

19. desember 2017
Stortinget har vedtatt de foreslåtte forenklingene i regnskapsloven mv. som ble foreslått av Finansdepartementet i juni i år. Lovsaken ble ferdigbehandlet i Stortinget 11. desember.