Norge
Languages

Languages

RNB 2017

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

11. mai 2017
Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 både endringer i ordningen med skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS) og ordningen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.