Norge
Languages

Languages

RSM Advokatfirma

Tabell over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020

10. mars 2020
  Vi har laget en oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020. Denne er du velkommen til å laste ned og skrive ut:   

RSM Advokatfirma vokser, og Synne Bjotveit starter som partner i Bergen

11. september 2017
Synne Bjotveit er advokat og har lang erfaring med skatterettslige problemstillinger. Hun begynte å jobbe som advokat med skatterett som spesialområde i 2008, etter 3 år som skattejurist ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Som advokat har hun jobbet i Advokatfirmaet Schjødt og i Advokatfirmaet PwC.

Eiendomsskatt

8. august 2017
Eiendomsskatt er en stadig økende og mer aktuell skattekostnad for norske selskaper og privatpersoner, da stadig flere kommuner utskriver eiendomsskatt. RSM Advokatfirma har bred erfaring når det gjelder  bistand med ulike eiendomsskattespørsmål. Vi har erfaring med eiendomsskatteklager i alle de store norske byene samt kommunene rundt Oslo.

Restrukturering

8. august 2017
Valg av selskapsstruktur og organisering av konsern har stor betydning i mange relasjoner, og ved å optimalisere selskapsstrukturen kan man spare skatt og merverdiavgift, legge til rette for en gunstig finansiering og en optimal fordeling av risiko, samt god kapitalflyt mellom selskapene.

Internprising (TP)

8. august 2017
Internprising

Internasjonal skatterådgivning

8. august 2017
Bedrifter som opererer i globale markeder har mange komplekse juridiske, skattemessige og operasjonelle problemer som krever et internasjonalt perspektiv kombinert med grundig kunnskap om landspesifikke regelverk. Med et bredt internasjonalt nettverk, kan RSM Advokatfirma bistå med internasjonale skatteproblemstillinger og tilknyttede problemstillinger.

Personbeskatning

8. august 2017
RSM Advokatfirma yter rådgivning knyttet til nasjonale og internasjonale skatterettslige problemstillinger for privatpersoner og lønnsmottakere, samt norske og utenlandske arbeidsgivere. For mange privateide selskaper har rådgivning også en side mot personbeskatning av eier som aksjonær, utdelinger fra selskapet, formuesbeskatning, mv.

Selskapsbeskatning

8. august 2017
Skatt er teknisk komplisert og er et fagområde som er i stadig endring. I tillegg har skatt ofte en side mot både selskapsrett (strukturering og omorganisering), regnskap og avgift. For å overholde gjeldene regelverk og samtidig optimalisere og effektivisere virksomheten, kreves det inngående kunnskap og oversikt over regelverket og de mulighetene som finnes.

Mva-ekspert Marianne Brockmann Bugge ny partner i RSM

26. juni 2017
Vi har gleden av å ønske Marianne Brockmann Bugge velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og med 15. august 2017.

Ny partner i RSM Advokatfirma: Morten Hereng Christophersen

15. februar 2017
Vi er svært stolte av å kunne ønske Morten Hereng Christophersen velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og med 15. februar 2017.  Vi styrker en allerede sterk skatte- og avgiftsavdeling med enda en partner. Eiendoms- og skatteadvokat Morten H. Christophersen forlater EY og blir partner i RSM Advokatfirma fra 15.februar 2017. 

Vår advokatavdeling

30. oktober 2016
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner.