Norge
Languages

Languages

RSM Informerer

IT-sikkerhet til besvær

15. oktober 2018
Det er utfordrende å beskytte virksomhetens verdier mot angrep som retter seg mot brukere av datasystemer. Tekniske løsninger for IT-sikkerhet vil kunne avverge slike angrep, men dagens løsninger kan ikke stoppe alle.

Tap på fordringer – skatt og merverdiavgift

15. mars 2018
Når kan man kreve fradrag for tap på fordringer i forhold til skatt og merverdiavgift (mva)? 

Eiendomsskatt

15. februar 2018
Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 2017 2. Retaksering  3. Omtaksering  4. Klage over eiendomsskatt 5. Dekning av sakskostnader

Internasjonal skatt og BEPS

7. februar 2018
OECD har gjennom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) foreslått en rekke tiltak i internasjonalt skatteregelverk. Dette medfører at det norske skattesystemet er i endring som følge av BEPS. De norske reglene som påvirkes av BEPS er som følger:

Kryptovaluta og skatt

30. januar 2018
Artikkel oppdatert 5.6.2018 Innhold: Innledning

IFRS 16 - Regnskapsføring av leieavtaler

22. september 2017
Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS

IFRS 15 - Regnskapsføring av inntekter fra kundekontrakter

22. september 2017
Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS

IFRS 9 - Finansielle instrumenter

22. september 2017
Del av RSM informerer 5 2017 | IFRS 

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

21. september 2017
Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling

SkatteFUNN – støtte til utvikling av nye produkter og tjenester

6. juni 2017
RSM Informerer 3/2017 | SkatteFUNN:  Hvor mye støtte kan foretaket få og hvilke krav stilles det til foretaket?

RSM Informerer 2/2017

1. mars 2017
Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

22. februar 2017
Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold: