Norge
Languages

Languages

RSM Nyhetsbrev

Dispensasjon fra kravet om SAF-T regnskap

15. oktober 2019
Skattedirektoratet har nylig avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap).

SAF-T trer i kraft 1.1.2020

19. september 2019
Rapporteringsstandarden SAF-T er ikke lenger bare «på vei». Fra nyttår er det krav om at bedrifters økonomisystemer er tilpasset de nye reglene for pliktige rapporter.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.19

10. september 2019
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2019:  

Forslag om å fjerne 350-kroners grensen for mva-fritak ved innførsel av varer

11. juni 2019
Finansdepartementet sendte 6. juni ut et høringsbrev med forslag om å fjerne dagens mva-fritak ved kjøp av varer fra utlandet til en verdi under 350 kroner.

Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

11. juni 2019
Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva på kostnader knyttet til salg av eiendom.

SkatteFUNN når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen

28. mars 2019
I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra SkatteFUNN.  

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019

23. januar 2019
RSM følger utviklingen i forbindelse med Brexit, og gir her en oppdatering på status, mulige konsekvenser og problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på.

Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

23. januar 2019
Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å trekke lavere kildeskatt enn 25 %.

Oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

7. januar 2019
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2018:    

Ny høyesterettsdom om beregning av tilleggsskatt ved avskjæring av fremførbart underskudd

18. desember 2018
Høyesterett avsa den 10. desember 2018 en ny dom vedr. tilleggsskatt ved avskjæring av fremførbart underskudd.

Endringer i bokføringforskriften fra 1. januar 2019

18. desember 2018
 Det mest interessante er beslutninger for utskrift av salgskvitteringer, bruk av kontantfaktura og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

Endringer i aksjelovene

18. desember 2018
Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Enkelte av endringene trer i kraft 1. januar og 1. mars 2019.

Uttalelse angående nye regler om rabatter i arbeidsforhold fra skattedirektoratet

10. desember 2018
Skatteetaten har avgitt en uttalelse som klargjør hvordan man skal forstå de nye reglene om rabatter i arbeidsforhold. Uttalelsen forklarer nærmere hva de nye reglene går ut på, herunder:  

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

6. desember 2018
Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ​

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september!

20. august 2018
Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året.

Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

5. juni 2018
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har nylig besluttet å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Standarden tilpasses nå gjeldende regnskapslov.

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

27. april 2018
  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer.

Høyesterett nektet skattefradrag for lokal sponsing

5. april 2018
I en nylig avsagt dom nekter Høyesterett fradrag for tilskudd til lag og foreninger i lokalsamfunnet hvor selskapet har sin virksomhet. Begrunnelsen var at tilskuddene hadde en for fjern og indirekte tilknytning til selskapets inntekt.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.17

9. januar 2018
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31. desember 2017.  

RSMs SMB-undersøkelse: 55 % opplever positive digitaliseringseffekter

29. desember 2017
I oktober inviterte vi kundene våre til å gjennomføre en spørreundersøkelse.  Eiere og ledere svarte på spørsmål om rammebetingelser, digitalisering, offentlige anbud og framtidsutsikter for deres virksomhet. 

Forenklinger i regnskapsloven fra 1.1.2018: Små foretak slipper årsberetning

19. desember 2017
Stortinget har vedtatt de foreslåtte forenklingene i regnskapsloven mv. som ble foreslått av Finansdepartementet i juni i år. Lovsaken ble ferdigbehandlet i Stortinget 11. desember.

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene.

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

5. oktober 2017
Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva.

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

4. oktober 2017
Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et eiendomsselskap, er avskåret. Rekkevidden av dommen er usikker.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.17

24. september 2017
Norsk RegnskapsStiftelse har publisert oppdaterte pensjonsforutsetninger pr 31. august 2017.   Veiledende forutsetninger 31.08.2017

Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

29. juni 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017

Sparing i aksjesparekonto

29. juni 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017

Ny personvernsforordning fra 2018: Konsekvenser for virksomheter

9. juni 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 8 2017