Norge
Languages

Languages

RSM Nyhetsbrev 11 | 2017

Uendret NUES-anbefaling i 2017

23. august 2017
Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017 Norsk forum for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har besluttet ikke å endre den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse i 2017. NUES tar imidlertid sikte på å utgi en ny versjon av anbefalingen i 2018.

Gaveoverføringer sett i sammenheng – realisasjonsbeskatning

23. august 2017
Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017

Skatteplikt ved utleie av fire hybler

23. august 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017 I en bindende forhåndsuttalelse avgitt i slutten av juni (BFU 5/17) ble det stilt spørsmål om en privatperson kunne leie ut fire uselvstendige hybler i en frittstående ny bygning skattefritt. Bygningen skulle bestå av 30 kvm garasje og trimrom for eier, og 70 kvm fordelt på fire hybler for utleie.

Husk frist for søknad om SkatteFUNN 1. september

23. august 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017  For selskaper som søker om Skattefunn innen 1. september, garanterer Forskningsrådet at søknaden vil ferdigbehandles i løpet av 2017.