Norge
Languages

Languages

Selskapsbeskatning

Skal ditt selskap levere skjema om begrensning av rentefradrag?

4. juni 2020
Rentebegrensningsreglene består av to regelsett; selskap i konsern (konsernregelen) og selskap utenfor konsern (nærståenderegelen).

Forslag om skattelettelser

4. juni 2020
Regjeringen har lagt frem forslag om ytterligere skattelettelser som følge av Covid-19, og forslagene skal styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i nye virksomheter.

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

13. mars 2020
Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av artikkelen.

Selskapsbeskatning

8. august 2017
Skatt er teknisk komplisert og er et fagområde som er i stadig endring. I tillegg har skatt ofte en side mot både selskapsrett (strukturering og omorganisering), regnskap og avgift. For å overholde gjeldene regelverk og samtidig optimalisere og effektivisere virksomheten, kreves det inngående kunnskap og oversikt over regelverket og de mulighetene som finnes.