Norge
Languages

Languages

Selskapsbeskatning

Selskapsbeskatning

8. august 2017
Skatt er teknisk komplisert og er et fagområde som er i stadig endring. I tillegg har skatt ofte en side mot både selskapsrett (strukturering og omorganisering), regnskap og avgift. For å overholde gjeldene regelverk og samtidig optimalisere og effektivisere virksomheten, kreves det inngående kunnskap og oversikt over regelverket og de mulighetene som finnes.