Norge
Languages

Languages

skatt

Skatt på gevinst ved salg av boligeiendom til eiendomsutvikler

9. februar 2021
I 2017 ble en boligeiendom på Fornebu på ca. 2,5 mål solgt til et profesjonelt eiendomsutviklingsselskap. Markedsverdien var ifølge megler anslått til å ligge omkring kr 15 millioner, mens endelig salgssum utgjorde kr 38 millioner.

Skattefritt boligsalg eller skattepliktig tomtesalg?

3. februar 2021
- Ved salg av egen bolig til eiendomsutviklere, er det uheldig at man ikke skattemessig skiller ut skattefri boliggevinst, men at man beskatter hele gevinsten som tomtesalg. Les hele debattinnlegget fra Finansavisen nedenfor.

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad

2. februar 2021
Regjeringen har foreslått å forlenge de midlertidige reglene som åpner for at det kan søkes om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav. Betalingsutsettelsen kombineres med en automatisk 6 måneders avdragsordning for de samme kravene.

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

2. februar 2021
Oppdatert 2. februar 2021 Myndighetene har siden mars i fjor kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19.

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

24. september 2020
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase.

Skal ditt selskap levere skjema om begrensning av rentefradrag?

4. juni 2020
Rentebegrensningsreglene består av to regelsett; selskap i konsern (konsernregelen) og selskap utenfor konsern (nærståenderegelen).

Forslag om skattelettelser

4. juni 2020
Regjeringen har lagt frem forslag om ytterligere skattelettelser som følge av Covid-19, og forslagene skal styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i nye virksomheter.

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

17. april 2020
Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

13. mars 2020
Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av artikkelen.

Tabell over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020

10. mars 2020
  Vi har laget en oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020. Denne er du velkommen til å laste ned og skrive ut:   

Eiendomsskatt i Oslo – boliger

5. mars 2020
Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager, både i Oslo og i andre kommuner, og det er viktig å kontrollere at grunnlaget for eiendomsskattetakstene er korrekt.

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

22. november 2019
Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020.

Kjøp av eiendom

1. oktober 2019
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.   Innhold:

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

8. mai 2019
Essensen i forslaget – enkelte innstramminger Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin utredning om lovfesting av en generell omgåelsesregel, har Finansdepartementet nå fremmet et lovforslag for Stortinget.

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019

23. januar 2019
RSM følger utviklingen i forbindelse med Brexit, og gir her en oppdatering på status, mulige konsekvenser og problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på.

Skatterådgivning

22. november 2018
oppdatert per 22. november 2018

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene.

Vår advokatavdeling

30. oktober 2016
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner.