Norge
Languages

Languages

SkatteFUNN

SkatteFUNN når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen

28. mars 2019
I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra SkatteFUNN.  

SkatteFUNN

27. februar 2019
27. februar 2019

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september!

20. august 2018
Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året.

Forskningsrådet: Nei til SkatteFUNN ved FoU for salg

25. august 2017
RSM omtalte nylig Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse (BFU 6/17) vedrørende fradrag for kostnader til forskning og utvikling (SkatteFUNN) i datterselskaper som utelukkende driver med FoU, og der resultatet av slike aktiviteter skal selges.

Husk frist for søknad om SkatteFUNN 1. september

23. august 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017  For selskaper som søker om Skattefunn innen 1. september, garanterer Forskningsrådet at søknaden vil ferdigbehandles i løpet av 2017.

SkatteFUNN – støtte til utvikling av nye produkter og tjenester

6. juni 2017
RSM Informerer 3/2017 | SkatteFUNN:  Hvor mye støtte kan foretaket få og hvilke krav stilles det til foretaket?