Norge
Languages

Languages

SkatteFUNN

SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

6. desember 2019
Finansdepartementet kom nylig med en avklaring som slår fast at vurderingen av om et selskap er kriserammet skal gjøres på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner SkatteFUNN-søknaden.

SkatteFUNN når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen

28. mars 2019
I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra SkatteFUNN.  

SkatteFUNN

27. februar 2019
oppdatert per 27. februar 2019

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september!

20. august 2018
Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året.

Forskningsrådet: Nei til SkatteFUNN ved FoU for salg

25. august 2017
RSM omtalte nylig Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse (BFU 6/17) vedrørende fradrag for kostnader til forskning og utvikling (SkatteFUNN) i datterselskaper som utelukkende driver med FoU, og der resultatet av slike aktiviteter skal selges.

Husk frist for søknad om SkatteFUNN 1. september

23. august 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017  For selskaper som søker om Skattefunn innen 1. september, garanterer Forskningsrådet at søknaden vil ferdigbehandles i løpet av 2017.

SkatteFUNN – støtte til utvikling av nye produkter og tjenester

6. juni 2017
RSM Informerer 3/2017 | SkatteFUNN:  Hvor mye støtte kan foretaket få og hvilke krav stilles det til foretaket?