Norge
Languages

Languages

Søknadsfrist

Husk frist for søknad om SkatteFUNN 1. september

23. august 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017  For selskaper som søker om Skattefunn innen 1. september, garanterer Forskningsrådet at søknaden vil ferdigbehandles i løpet av 2017.