Arbeidsrett

Arbeidsrett er et sett plikter og rettigheter i arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Individuell arbeidsrett er regulert av arbeidsmiljøloven samt avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. RSM Advokatfirma har bred erfaring innen arbeidsrett og kompetanse som vi bruker på tvers av ulike bransjer. Våre arbeidsrettsadvokater kan bistå med arbeidsrettslige spørsmål. Vi bistår virksomheter innen privat sektor og privatpersoner med arbeidsrettslige problemstillinger. For oss er faglig kompetanse og god forretningsforståelse viktig for å kunne oppnå de beste løsningene for våre kunder.