Norge
Languages

Languages

Regnskap | IFRS

IFRS er et komplekst regelverk og det er stadig i endring. I løpet av de siste årene er det blitt implementert flere omfattende og viktige regnskapsstandarder. Små og store prosjekter er på planleggingsstadiet.  Vi har den erfaring og kompetanse som kreves for å bistå med IFRS-konvertering, IFRS-rapportering og opplæring i IFRS.

 


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med våre ansvarlige partnere: 
trine_salvesen_web.png
Trine Salvesen | Leder Tjenestegruppe Regnskap 
Partner
E: trs@rsmnorge.no
M: +47 97 54 23 50

 

cecilie-web.jpg
Cecilie Tronstad
Partner
E: ct@rsmnorge.no
M: +47 922 61 602 

SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

Finansdepartementet kom nylig med en avklaring som slår fast at vurderingen av om et selskap er kriserammet skal gjøres på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner SkatteFUNN-søknaden.
6. desember 2019
SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

Dispensasjon fra kravet om SAF-T regnskap

Skattedirektoratet har nylig avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap).
15. oktober 2019

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom. Innhold:
1. oktober 2019
Kjøp av eiendom - skatt, avgift og regnskap

SAF-T trer i kraft 1.1.2020

Rapporteringsstandarden SAF-T er ikke lenger bare «på vei». Fra nyttår er det krav om at bedrifters økonomisystemer er tilpasset de nye reglene for pliktige rapporter.
19. september 2019
SAF-T trer i kraft 1.1.2020

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.19

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2019:  
10. september 2019
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.19

Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har nylig besluttet å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Standarden tilpasses nå gjeldende regnskapslov.
5. juni 2018
Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

IFRS 16 - Regnskapsføring av leieavtaler

Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS
22. september 2017
IFRS 16

IFRS 15 - Regnskapsføring av inntekter fra kundekontrakter

Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS
22. september 2017
IFRS 15

IFRS 9 - Finansielle instrumenter

Del av RSM informerer 5 2017 | IFRS 
22. september 2017
IFRS 9

Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017
29. juni 2017
Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

RSM Nyhetsbrev 3/2017

Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME. Grensen mellom lån og egenkapital - Rauma Energi, Høyesterett.   1. NYE REGNSKAPSREGLER FOR SELSKAPER MED ALMINNELIG REGNSKAPSPLIKT
15. mars 2017
RSM Nyhetsbrev 3/2017

RSM Nyhetsbrev 6/2016- Delutredning II om ny norsk regnskapslov

DELUTREDNING II OM NY NORSK REGNSKAPSLOV Tekst: Charlotte Nilsen, Manager og Cecilie Tronstad, Partner.  Regnskapslovutvalget leverte delutredning II om ny regnskapslov til Finansdepartementet 24.06.2016. Her oppsummerer vi de viktigste punktene i utredingen.
18. august 2016

RSM Informerer 3/2015

Ny norsk regnskapslov - lov om regnskapsplikt     Tekst: Charlotte Nilsen
10. september 2015

Nyhetsbrev 3/2015

Forslag til ny regnskapslov    Regnskapslovutvalget fremla foreløpig utkast til ny regnskapslov 26.6.2015. NOU’en er ikke sendt på høring ennå.  
15. august 2015