GRS og IFRS

Vi har god kjennskap til regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS), i tillegg til IFRS (International Financial Reporting Standards). Vi har den erfaring og kompetanse som kreves for å utarbeide årsregnskapet og som sørger for at kravene til enhver tid er oppfylt.  

IFRS er et komplekst regelverk og det er stadig i endring. I løpet av de siste årene er det blitt implementert flere omfattende og viktige regnskapsstandarder. Små og store prosjekter er på planleggingsstadiet. Vi har den erfaring og kompetanse som kreves for å bistå med IFRS-konvertering, IFRS-rapportering og opplæring i IFRS.

RSM kan bistå deg med:

Er du nysgjerrig på hvilke regnskapsmessige konsekvenser en konvertering fra regnskapsspråket NGAAP til IFRS vil ha for regnskapet og noteopplysningene i ditt selskap? Vi bidrar både med kartlegging av forskjeller og eventuell implementering av selve overgangen til IFRS. Vi har erfaringer fra IFRS-konverteringsprosjekter både i forbindelse med børsnoteringer og andre selskapers frivillige overgang til IFRS.

Har selskapet ditt tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og erfaring til å rapportere etter IFRS? Vi vet hva som kreves og bistår selskaper i deres IFRS-rapportering, det være seg kvartalsrapportering, halvårsrapportering og/eller utarbeidelse av årsregnskap etter IFRS.

Har selskapet ditt tilstrekkelig IFRS-kompetanse til å rapportere etter IFRS? Vi holder jevnlig kurs innen IFRS-temaer og kan skreddersy et opplæringstilbud til ditt selskap eller til en spesifikk bransje. Dette kan være både generelle IFRS-kurs eller kurs i utvalgte IFRS-temaer som f.eks. finansielle instrumenter, inntektsføring, konsernregnskap eller leieavtaler.

Aktuelle satser og avgifter

Regnskap | IFRS

Se oversikten over oppdaterte satser og avgifter her

Ønsker du at vi kontakter deg?