Norge
Languages

Languages

Skatt

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Enkelte endringer skyldes Covid-19, men det foreslås også andre endringer både på skatte- og avgiftsområdet.
12. mai 2020
"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

Regjeringen og Stortinget har initiert og iverksatt en rekke strakstiltak som skal avhjelpe coronakrisen, også på skatte- og avgiftsområdet.
30. mars 2020

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av artikkelen.
13. mars 2020
Tabell over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020

Tabell over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020

  Vi har laget en oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020. Denne er du velkommen til å laste ned og skrive ut:   
10. mars 2020
Eiendomsskatt i Oslo – boliger

Eiendomsskatt i Oslo – boliger

Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager, både i Oslo og i andre kommuner, og det er viktig å kontrollere at grunnlaget for eiendomsskattetakstene er korrekt.
5. mars 2020
SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

Finansdepartementet kom nylig med en avklaring som slår fast at vurderingen av om et selskap er kriserammet skal gjøres på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner SkatteFUNN-søknaden.
6. desember 2019
Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020.
22. november 2019
Kjøp av eiendom - skatt, avgift og regnskap

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.   Innhold:
1. oktober 2019
Kari Elisabeth Christiansen

Kari Elisabeth Christiansen ny advokat i RSM

Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø i vårt advokatfirma, og er stolte av å ønske Kari Elisabeth Christiansen velkommen som senioradvokat til vårt kontor i Oslo. 
25. september 2019
Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

Essensen i forslaget – enkelte innstramminger Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin utredning om lovfesting av en generell omgåelsesregel, har Finansdepartementet nå fremmet et lovforslag for Stortinget.
8. mai 2019
SkatteFUNN når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen

SkatteFUNN når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen

I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra SkatteFUNN.  
28. mars 2019
Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å trekke lavere kildeskatt enn 25 %.
23. januar 2019
Uttalelse angående nye regler om rabatter i arbeidsforhold fra skattedirektoratet

Uttalelse angående nye regler om rabatter i arbeidsforhold fra skattedirektoratet

Skatteetaten har avgitt en uttalelse som klargjør hvordan man skal forstå de nye reglene om rabatter i arbeidsforhold. Uttalelsen forklarer nærmere hva de nye reglene går ut på, herunder:  
10. desember 2018
Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ​
6. desember 2018
Morten Hereng Christophersen kommenterer i Finansavisen

"Overrasket over kuttet i selskapsskatten." Finansavisen 9.10.18

Flere av Norges skattetungvektere er overrasket over kuttet i selskapsskatten, som de mener går lengre enn det Stortingets skatteforlik i 2016 indikerte. 
9. oktober 2018
SkatteFUNN

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september!

Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året.
20. august 2018
Marianne Brockmann Bugge skriver i Finansavisen

Misforståelser om norske momsregler

Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018
14. august 2018
Revisjon og Regnskap 5 2018

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

Kommentar – MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018
2. juli 2018
Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo, Finansavisen 24.5.18

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har oppsiktsvekkende mange av de som har klaget fått medhold.
29. mai 2018
Cryptocurrency Papers

Finansavisen 9.5.18 «Cryptocurrency Papers» – opplysningsplikt og skatt

Å unnlate å opplyse om kryptogevinst kan gi alvorlig baksmell senere, advarer advokat Morten H.  Christophersen i RSM Advokatfirma.  
11. mai 2018
MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer.
27. april 2018
Høyesterettsdom

Høyesterett nektet skattefradrag for lokal sponsing

I en nylig avsagt dom nekter Høyesterett fradrag for tilskudd til lag og foreninger i lokalsamfunnet hvor selskapet har sin virksomhet. Begrunnelsen var at tilskuddene hadde en for fjern og indirekte tilknytning til selskapets inntekt.
5. april 2018
RSM Informerer 5/2018 | Tap på fordringer

Tap på fordringer – skatt og merverdiavgift

Når kan man kreve fradrag for tap på fordringer i forhold til skatt og merverdiavgift (mva)? 
15. mars 2018
Finansavisen Skatt, 10.3.18

«Pose og sekk»-prinsipp er etablert

Gjesteskribent Marianne Brockmann Bugge. Artikkelen ble publisert i Finansavisen Skatt, 10. mars 2018. 
12. mars 2018
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 2017 2. Retaksering  3. Omtaksering  4. Klage over eiendomsskatt 5. Dekning av sakskostnader
15. februar 2018
BEPS

Internasjonal skatt og BEPS

OECD har gjennom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) foreslått en rekke tiltak i internasjonalt skatteregelverk. Dette medfører at det norske skattesystemet er i endring som følge av BEPS. De norske reglene som påvirkes av BEPS er som følger:
7. februar 2018
Kryptovaluta og skatt

Kryptovaluta og skatt

Artikkel oppdatert 5.6.2018 Innhold: Innledning
30. januar 2018

Beskatning av velferdstiltak

19. desember 2017
Overgangsregler for rederiskatteordningen

ESA gir signaler om at det kan gis overgangsregler for rederiskatteordningen frem til 31. oktober 2018

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 3 2017 
17. november 2017
Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018

Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018

Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye regler om dokumentasjon når det trekkes lavere kildeskatt enn hovedregelen på 25 % på utbytte fra norske selskaper til utenlandske eiere.  
31. oktober 2017
Marianne Brockmann Bugge i Finansavisen

Momsfradrag fortsatt under press

Flere ferske rettsavgjørelser indikerer at retten til fradrag for moms på transaksjoner ved kjøp og salg av aksjer ikke lenger vil bli innrømmet. Det synes på den annen side fortsatt å være en åpning i særskilte tilfeller. Det må klargjøres.
30. oktober 2017
Les mer om forslagene til endringer i skatteregelverket

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene.
12. oktober 2017

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva.
5. oktober 2017
Fradrag for mva avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et eiendomsselskap, er avskåret. Rekkevidden av dommen er usikker.
4. oktober 2017
Strukturering

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling
21. september 2017

Forskningsrådet: Nei til SkatteFUNN ved FoU for salg

RSM omtalte nylig Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse (BFU 6/17) vedrørende fradrag for kostnader til forskning og utvikling (SkatteFUNN) i datterselskaper som utelukkende driver med FoU, og der resultatet av slike aktiviteter skal selges.
25. august 2017

Ikrafttredelse av ordninger foreslått i revidert nasjonalbudsjett

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017
23. august 2017

Gaveoverføringer sett i sammenheng – realisasjonsbeskatning

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017
23. august 2017

Skatteplikt ved utleie av fire hybler

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017 I en bindende forhåndsuttalelse avgitt i slutten av juni (BFU 5/17) ble det stilt spørsmål om en privatperson kunne leie ut fire uselvstendige hybler i en frittstående ny bygning skattefritt. Bygningen skulle bestå av 30 kvm garasje og trimrom for eier, og 70 kvm fordelt på fire hybler for utleie.
23. august 2017

Husk frist for søknad om SkatteFUNN 1. september

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017  For selskaper som søker om Skattefunn innen 1. september, garanterer Forskningsrådet at søknaden vil ferdigbehandles i løpet av 2017.
23. august 2017

Videreføring av dagens rederiskatteordning ut 2017

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 2 2017
29. juni 2017
SkatteFUNN

SkatteFUNN – støtte til utvikling av nye produkter og tjenester

RSM Informerer 3/2017 | SkatteFUNN:  Hvor mye støtte kan foretaket få og hvilke krav stilles det til foretaket?
6. juni 2017
Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017
29. mai 2017
Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om skattemessig bosted (hjemmehørendebegrepet) for selskaper mv. De foreslåtte endringene rammer både norske og utenlandske selskaper:  
29. mai 2017
Rentebegrensningsreglene

Rentebegrensningsreglene – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i rentebegrensningsreglene, med bakgrunn i at gjeldende regelverk gir flernasjonale konsern muligheten til å foreta tilpasninger avhengig av om et konsernselskap er gjenstand for en høy eller lav skattesats.
29. mai 2017
Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017
29. mai 2017
Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 både endringer i ordningen med skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS) og ordningen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.
11. mai 2017
Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Skattelette for pensjonister

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Skattelette for pensjonister

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017
11. mai 2017
Omdannelse ANS/DA/KS til AS

Omdannelse ANS/DA/KS til aksjeselskap

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017 Har du fortsatt ikke omdannet deltakerlignet selskap til aksjeselskap? Husk at fristen for å gjøre dette i 2017 er 1. juli, og at du må starte med omdannelsen i god tid før dette.
11. mai 2017
Krav til dokumentasjon for trekk av kildeskatt med redusert sats

Krav til dokumentasjon for trekk av kildeskatt med redusert sats

Fra 1. januar 2018 innføres nye regler for når norske selskaper kan trekke lavere kildeskatt enn 25 prosent ved utbetaling av utbytte til utenlandske aksjonærer. Reglene stiller krav til dokumentasjon som må foreligge før det kan foretas trekk på utdelingen med lavere sats enn 25 prosent.
27. april 2017
Skattemessig fradrag for tap på fordring

Skattemessig fradrag for tap på fordring

I to nylig avsagte dommer behandlet Høyesterett virksomhetskravet for skattemessig tap på fordringer. Disse dommene gir således god veiledning for hva som skal til for at virksomhetskravet anses oppfylt, noe som er en forutsetning for fradragsrett. Utgangspunktet for fradragsrett
27. april 2017
Frist for skattemelding 2016

Frist for skattemelding 2016

Vi minner om at ordinær frist for innsendelse av skattemelding (selvangivelse) for aksjeselskap mv. er 31. mai 2017. Selskapet kan selv søke om 14 dagers utsettelse. I tillegg har revisorer og regnskapsførere mulighet til å søke utsettelse til 30. juni for en begrenset del av kundemassen.
7. april 2017
RSM Nyhetsbrev 3/2017

RSM Nyhetsbrev 3/2017

Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME. Grensen mellom lån og egenkapital - Rauma Energi, Høyesterett.   1. NYE REGNSKAPSREGLER FOR SELSKAPER MED ALMINNELIG REGNSKAPSPLIKT
15. mars 2017
RSM Informerer 2/2017

RSM Informerer 2/2017

Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo
1. mars 2017
RSM Norge avdeling Bergen

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold:
22. februar 2017
Frokostseminar 1.mars i Oslo

Frokostseminar 1.mars i Oslo: Eiendomsskatt

Velkommen til frokostseminar 
16. februar 2017
RSM Informerer 5/2016

RSM Informerer 5/2016

Borettslagsmodellen kan gi økt lønnsomhet for utviklingsprosjekter  Den såkalte borettslagmodellen benyttes stadig oftere i utviklingsprosjekter med boligeiendom. Vi omtaler skattefordelene som kan oppnås, når modellen er aktuell samt føringer utviklere må være klar over ved bruk av modellen.  
15. desember 2016

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

Kontakt

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat
T: +47 40 90 91 20
E: sbj@rsmnorge.no