Program suport IMMuri

 

Noutăți legislative nr. 31/07.04.2020: 


IMM INVEST ROMÂNIA
O.U.G. 42/2020 clarifică și modifică condițiile de eligibilitate pentru facilitățile din programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.
 

Valoarea creditelor pentru investiții și/sau pentru capital de lucru garantate de către stat în proporție de 80% sau 90% este limitată la valoarea maximă dintre:
— dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale (inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de către angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor), înregistrate la nivelul anului 2019.
— 25% din valoarea cifrei de afaceri netă obținută de beneficiar pe anul 2019, respectiv din venitul brut sau din norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente.
— o valoare care să rezulte din nevoile de lichidități ale beneficiarului; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar (situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni).
Creditele mai sus menționate nu pot depăși valoarile stabilite inițial prin O.U.G. 29/2020 pentru fiecare tip de beneficiar și de credit, respectiv:
  • 5 milioane de lei pentru finanțarea capitalului de lucru.

  • 10 milioane de lei pentru finanțarea investițiilor.

  • 500.000 lei pentru microînpreprinderi.

  • 1 milion de lei pentru întreprinderi mici.
Perioada de subvenționare a dobânzii pentru creditele mai sus menționate este de la data acordării finanțării până la la 31 decembrie 2020, și perioada de plată a granturilor este până la 31 martie 2021.
Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de către stat pentru
un beneficiar nu poate depăși 10 milioane de lei.
Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru investiții se reduce de la 120 luni la 72 de luni.
Ordonanța introduce o nouă condiție de eligibilitate pentru garantarea creditelor de către stat, anume depunerea unui document scris care să conțină angajamentul de a nu disponibiliza personalul existent la data intrării în vigoare a O.U.G. 42/2020 până la data de 31 decembrie 2020.
Ordonanța include în categoria beneficiarilor eligibili și acele IMMuri care desfășoară activități de intermediere financiară și asigurări și tranzacții imobiliare.
Ordonanța aprobă Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, schemă ce stă la baza măsurilor amintite mai sus.
* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.