RSM Sweden
Språk

Språk

Detta gör oss unika på marknaden

Det finns många goda anledningar att välja RSM som din partner inom revision, redovisning och andra ekonomirelaterade tjänster. Vi arbetar mycket aktivt med att löftet till våra kunder både ska kännas attraktivt och  ska skilja ut sig i mängden. Här kan du läsa om vad som gör oss unika på marknaden.


Vi arbetar nära våra kunder

Vi vill finnas i din arbetsvardag och leverera service och kompetens kontinuerligt.


Vi arbetar för långa relationer

Det finns ett stort värde i att lära känna varandra, att bygga relationer. Då blir frågorna enklare att ställa och svaren enklare att ge. Alla vinner på att relationerna är långsiktiga.


Kontinuitet i bemanningen

Våra medarbetare stannar länge hos oss. Det betyder att du kan behålla samma konsulter år efter år och får en samarbetspartner som verkligen känner dig och ditt företag. Våra medarbetare utvecklas tillsammans med kunden.


Hög närvaro av påskrivande revisor

Att den person som reviderar ditt bolag också känner till din verksamhet i detalj är givetvis en stor fördel. Eftersom påskrivande revisor alltid är involverad så kan vi effektivisera vår granskning och fokusera på rätt saker redan från början.


Engagerade medarbetare

Våra medarbetare har alltid ditt bästa för ögonen. Om det går bra för dig, går det bra för oss. Hos oss är alla kunder lika mycket värda och får rätt uppmärksamhet av våra medarbetare.


Vi deltar i företagets utveckling

Vi vill vara en aktiv del av ditt företagande och kunna ge dig stöd och råd just när du behöver det. Genom att delta i ditt företags utveckling under lång tid kan vi även vara behjälpliga med strategiska tankar.


24 timmars kontaktgaranti

När du kontaktar oss får du svar från oss inom 24 timmar. Vi kanske inte har lösningen på din fråga omedelbart, men en kontakt etableras och ditt ärende hanteras så skyndsamt som möjligt.


Vi har glädje som ledord!

Att arbeta skall vara roligt – då blir arbetet väl utfört. Därför arbetar vi med glädje som ledord. Vi arbetar ständigt med att skapa glädje på olika sätt, såväl för oss själva som för våra kunder.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på våra kontor i Göteborg, Jönköping eller Stockholm. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››