Sverige
Språk

Språk

Globaliseringens betydelse: återglobalisering

rsm-webb-aterglobalisering-20180605-a.png

Globaliseringens betydelse: återvunna tillväxtmarknader och vägen till återglobalisering

Globalisering innefattar ofta de ständigt växande tekniska framstegen inom transport och kommunikation. Men det handlar även om att minska hindren för internationell handel och investeringar, öka globala försörjningskedjor och förbättra makroekonomisk samordning bland världens främsta ekonomiska aktörer, i synnerhet G20 länderna.

Andra fördelar med globalisering är ett gemensamt sätt att se på världen, som bidrar till ömsesidigt beroende och samhörighet - grunden för produktivitetsvinster på global nivå och en fortsatt ökning av världsekonomin på sikt.

Alla dessa exempel på globalisering har tidigare varit under kontroll men i och med Lehman Brothers fall 2008 har situationen förändrats där vi kan se en tydlig risk för avglobalisering. Brexit och Trumps "America First" är tydliga exempel på detta. En avglobalisering kommer att påverka oss alla negativt, särskilt länder som USA som har utnyttjat sina multinationella företags globala position som en konkurrensfördel, och tillväxtmarknaden kan mycket väl stagnera.

Hur Kina kommer att lyckas eller misslyckas i sin globalisering kommer att spela en central roll för hur återglobaliseringen ser ut.

En avglobalisering måste bli kortlivad men en återglobalisering kommer bara att fungera för de länder som förstår globaliseringens för- och nackdelar och inte väljer att gömma sig bakom skyddsmurar. Dessa länder kommer att bli de riktiga ”nya” tillväxtmarknaderna under de kommande åren.

Läs mer på RSM:s internationella sida >>>

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››