Förra veckan möttes vi av det glada beskedet att Mathias Christensen, skattejurist på RSM:s kontor i Göteborg, fått godkänt resultat på FAR:s examination och nu kan titulera sig som auktoriserad skatterådgivare. 

Mathias har arbetat på RSM i tre år och innan dess arbetade han några år på Skatteverket. Han har i grunden en juristexamen från Örebro universitet. Mathias har en bred kompetens inom skatt, men är särskilt insatt i frågor med internationell koppling. Han leder till exempel byråns arbete på det så kallade global mobility-området och assisterar dagligen svenska och utländska bolag med skattefrågor rörande olika typer av anställningar eller projekt med koppling till Sverige. 

Mathias stöttar också kunder i processer mot Skatteverket och andra myndigheter, ger rådgivning kring omstruktureringar i ägarledda bolag och bistår med konsultation kring alla typer av incitamentsprogram. Nu under våren har det blivit ett större fokus på deklarationsarbete och annan årlig rapportering, huvudsakligen till privatpersoner och utländska bolag.

 I samband med firandet av auktorisationen passade vi på att få en pratstund med Mathias för att lära känna honom och hans arbete på RSM lite mer.

 Stort grattis till auktorisationen Mathias! En stark bedrift. Berätta, varför valde du att börja jobba på RSM? 

- Det började med att jag blev inbjuden på en intervju via en rekryterarkontakt, och sedan fastnade jag för möjligheten att arbeta hos ett av världens största revisionsnätverk med stark tillväxt i Sverige. 

Vad sporrar dig att gå till jobbet? 

- Något som sporrar mig mycket är att kunna leverera värde till våra kunder, men också att ständigt utveckla min egen kompetens. Eftersom RSM är så stora internationellt, så leder det till goda möjligheter att få arbeta med intressanta frågor och möjligheten att få samarbeta med skatterådgivare runtom i hela världen. Du är särskilt kunnig inom internationell beskattning, global mobility och att arbeta mot utländska bolag eller bolag med utländsk ägarkrets. 

Berätta mer, vad innebär det och i vilka fall vänder sig kunderna med frågor kring detta? 

- Det innebär exempelvis att planera komplicerade anställningsupplägg utifrån olika perspektiv, där arbete ska ske i flera olika länder. Det kan också handla om att bedöma ett utländskt företags eventuella inkomstskatteskyldighet och/eller andra administrativa skyldigheter i Sverige vid olika typer av tillfällig eller mer permanent närvaro i landet. 

- Ofta handlar det om att hjälpa kunden med sin planering för att kunna agera i Sverige på ett så smidigt sätt som möjligt, men att samtidigt hjälpa kunden att betala rätt skatt och att de registreringar och annat som trots allt behövs också kommer på plats. Jag samarbetar i detta arbete ofta med personer inom HR-, moms och löneområdet, för att på bästa sätt säkerställa att all rapportering blir så korrekt och optimal som möjligt från start. 

- Det kan vidare handla om riktade uppdrag i mindre skala, som till exempel genomförande av utredningar och upprättande av promemorior för olika specifika frågor, eller att i olika sammanhang hjälpa kunder i sin kommunikation med Skatteverket och andra myndigheter. 

- Andra projekt som jag ofta arbetat med under de senaste åren är när svenska dotterbolag till noterade, inte sällan amerikanska, moderbolag hör av sig för att få hjälp med svensk payroll-hantering och övrig hantering av komplexa globala incitamentsprogram. Eftersom dessa incitamentsprogram ofta är konstruerade för att fungera i exempelvis USA, som har ett skattesystem som i många fall är uppbyggt på andra principer än det svenska skattesystemet, så kan det många gånger uppkomma svårhanterliga situationer för de lokala svenska bolagen. I de här fallen kan det handla om allt från att hjälpa bolagen med policyjusteringar, eller att hjälpa bolagens personal att förstå programmen och de skyldigheter som i vissa fall kan hamna på dem. Det sistnämnda är ett område vi märker efterfrågas mer och mer, då det kan bli en konkurrensfördel för arbetsgivare att erbjuda den här typen av stöd för att behålla kvalificerad personal. 

Hur kom intresset för internationell beskattning till? 

- Intresset uppkom under utbildningstiden, och utvecklades under min tid på Skatteverket då jag till stor del fick arbeta med frågor kring internationell person- och bolagsbeskattning, och där jag även fick tillgång till hela Skatteverkets kursutbud inom området. Intresset för juridisk argumentation är nog mer eller mindre ett symtom hos alla som har valt att fullfölja en juristexamen. 

Har du några områden som du vill specialisera dig på framåt? 

- Jag är alltid intresserad av att lära mig nya saker och något jag ser framför mig är att fortsätta hålla mig uppdaterad kring tendenser inom företags och privatpersoners sätt att agera på olika sätt, för att snabbt kunna fundera på vilka skattemässiga konsekvenser dessa kan ha och hur de kan bedömas ur ett skatte- och avgiftsperspektiv.

Stort tack Mathias för att du tog dig tid och återigen, stort grattis till din auktorisation! 

Vill du komma i kontakt med Mathias? Tveka inte att kontakta honom nedan.