Regeringens föreslagna ändringar på skatteområdet för 2018

rsm-budgetproposition2018.jpg

Den 20 september 2017 lämnade regeringen fram sin budgetproposition för 2018. 

Flera förändringar på skatteområdet föreslås. Vi har sammanfattat några av de viktigaste förändringarna, både för privatpersoner och företag.

Lättnader i beskattning av personaloptioner i vissa fall

En förmån av personaloption föreslås beskattas i inkomstslaget kapital när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen. Förmån av personaloption ska inte längre tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter.

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att få skattereduktion för medlemsavgift till fackföreningar med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.

Utvidgat växa-stöd till den först anställda

Det växa-stöd som föregående år infördes för enskilda näringsidkare föreslås gälla även för aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent ska betalas. Reglerna föreslås gälla till och med den 31 december 2021 och gäller som längst anställningens tolv första månader.

Förslag på avskaffad reklamskatt

Reklamskatten för annons i periodisk publikation, som inte utgör annonsblad, katalog eller program föreslås att slopas i sin helhet.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget förstärks för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år, vilket medför att skatten för pensionärer sänks. Grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan 123 400 och 360 000 kronor per år.

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) föreslås höjas från 20 till 25 procent.

Ändrad beräkning av bilförmån

Regeringen föreslår ett bonus-malus-system som innebär att vid köp av miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid erhålls en bonus på upp till 60 000 kronor vid inköpstillfället. Nya fordon med höga utsläpp av koldioxid föreslås få en högre skatt de första tre åren.

Det föreslås även att förmån av betald trängselskatt samt väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet, utan att denna förmån beskattas separat.

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård

Regeringen föreslår att skattefriheten för hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad ska upphöra. Som en följd av detta upphör också avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

Förslag på höjd beskattning av sparande

Schablonintäkten vid sparande på ISK-konto, samt skatteunderlaget för kapitalförsäkring, föreslås höjas. Kapitalunderlaget ska multipliceras med statslåneräntan + 1 procentenhet (istället för schablonavkastning som motsvarar statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter)

Som vi tidigare rapporterat har regeringen meddelat att man inte kommer att lägga fram de föreslagna förändringarna av 3:12-reglerna. De nuvarande reglerna kommer alltså fortsätta gälla tillsvidare.

SparaSpara

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››