RSM Sweden
Språk

Språk

Om RSM och våra ekonomitjänster

Din personliga byrå inom revision, skatt och rådgivning

Välkommen till RSM och till en värld av tjänster inom ekonomi, där det lokala och det globala smälter samman till en helhet. Vi erbjuder en bred palett av tjänster som kan skapa stora värden, underlätta ditt företags utveckling och säkerställa att du hela tiden fattar rätt ekonomiska beslut för din verksamhet – alltid med den personliga relationen i centrum. 

Vi erbjuder hög kompetens inom revision, skatt, redovisning och rådgivning. Självklart är vi väl medvetna om att det finns lika många visioner och arbetssätt som det finns företag. Därför är våra råd och lösningar alltid anpassade efter din verksamhet och dina behov, oavsett om du driver en stor koncern eller ett mindre företag. 

Arbetsglädje och personliga relationer står alltid i centrum för vår verksamhet. Vi vill att du skall känna att vi är din personliga byrå och att vi vill arbeta nära dig i din vardag. På vår hemmamarknad är vi den personliga byrån som finns där du finns och lever i samma värld som du. Samtidigt är vi en del av en global verksamhet som kan leverera kompetens och kapacitet på hög internationell nivå.  

Vi erbjuder hög specialistkompetens inom följande områden:

  • Revision
  • Redovisning
  • Skatt
  • Företagstransaktioner
  • Lönehantering
  • Rådgivning

Kontor i Stockholm och Göteborg

Våra kontor i Sverige finns i  Stockholm och Göteborg och ett av våra främsta kännetecken är vår goda kännedom om de lokala marknaderna. Relationen till våra kunder är alltid personlig och det är önskan om att verkligen förstå våra kunder som driver våra tankar och handlingar. Goda relationer skapar arbetsglädje och de goda relationerna är i sin tur en förutsättning för vår goda kommunikation med våra kunder. 

Därför är det inte viktigt för oss vilken storlek det är på din verksamhet. För oss betyder varje kund en möjlighet till ett spännande möte, en god relation och en möjlighet för oss att få dela med oss av vår kompetens. 

Vi har en lång och gedigen erfarenhet på den svenska marknaden. Alltsedan 1950-talet har vi arbetat med företag på alla nivåer och i alla utvecklingsfaser. 

Här finns våra kontor i Stockholm och Göteborg

Global aktör med god lokalkännedom

Men vår verksamhet sträcker sig även långt utanför Sveriges gränser, vilket är en stor fördel för dig som arbetar med internationell affärsverksamhet med komplexa transaktioner och behov av kunskap om lokala förutsättningar i andra delar av världen.

Idag är RSM världens sjätte största nätverk inom revision, skatt och rådgivning, med ca 43 000 medarbetare på cirka 800 kontor i 120 länder. Alltså är vi en global aktör med god lokalkännedom i 120 länder. I varje land sitter högkvalificerade medarbetare som älskar siffror och ”ordning och reda” lika mycket som vi gör här i Sverige.  Människor som vigt sina liv åt att nå djupa insikter i sina marknader och sina lokala villkor. Kunskap som verkligen är mycket värdefull och som vi gärna delar med oss av. 

Att finnas tillgängliga och ge snabba och korrekta svar är en del av vårt löfte till dig som kund. Och eftersom vi vill skapa bekymmersfrihet i din vardag, lovar vi dig en 24-timmars kontaktgaranti. 

Har du några frågor eller funderingar kommer vi gärna ut och träffar dig där du befinner dig. 

Välkommen till RSM!

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på våra kontor i Göteborg, Jönköping eller Stockholm. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››