RSM Sweden
Språk

Språk

Sekretesspolicy

Detta är den sekretesspolicy som gäller för rsm.global ("Webbplatsen"). Webbplatsen introducerar de tjänster som det internationella RSM-nätverket ("RSM-nätverket, vi, oss, vår, vårt, våra") erbjuder genom sina oberoende medlemsföretag världen över. Förklaringen nedan (”sekretessförklaringen”) är till för RSM-nätverkets medlemmar, deras dotterbolag och intressebolag, som visas på Webbplatsen.

Notera att varje medlem i RSM-nätverket är ett oberoende redovisnings- och konsultföretag, som verkar i eget namn. RSM är det varumärke som används av medlemmarna i RSM-nätverket. RSM-nätverket är inte i sig en juridisk person av någon form i något rättsområde. RSM-nätverket administreras av RSM International Limited, ett bolag som är registrerat i England och Wales (organisationsnummer 4040598) med säte på 11 Old Jewry, London EC2R 8DU, Storbritannien. Vid tillämpningen av lagar om skydd av personuppgifter kan RSM International Limited och medlemmarna i RSM-nätverket agera separat som datacontrollers när personuppgifter lämnas genom Webbplatsen antingen till RSM International Limited eller direkt till en individuell medlem i RSM-nätverket (även när tjänster beställs av en enskild RSM-medlem). Notera att RSM International Limited inte självt erbjuder några klienttjänster. En lista över alla medlemmar i RSM-nätverket kan hittas med hjälp av sökverktyget Worldwide Locations i toppmenyn.

I denna sekretessförklaring beskrivs den sekretesspraxis som är relevant för den här Webbplatsen och hur information samlas in via Webbplatsen, hur den används och vilka kontrollmöjligheter som finns. Ta dig tid att läsa igenom denna sekretessförklaring noggrant eftersom den förklarar hur information samlas in och hur den används. Du bör också läsa denna sekretessförklaring tillsammans med det rättsliga avsnittet för det land där den medlem i RSM-nätverket som du är inne på verkar.

Om du har frågor eller inte känner att dina frågor har besvarats i sekretessförklaringen och/eller landssidorna för den lokala medlemmen i RSM-nätverket kan du kontakta RSM Executive Office på 11 Old Jewry, London, EC2R 8DU, Storbritannien, tel +44 207 6011080.

Denna sekretessförklaring uppdaterades senast den 11 september 2015.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

I driften och underhållet av Webbplatsen kan vi samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

i. Information om din användning av Webbplatsen, inklusive uppgifter om dina besök, t.ex. de sidor som du har besökt och de resurser du går in på. I denna information ingår trafikdata, platsdata och andra kommunikationsdata. Våra webbservrar samlar in viss information om alla besökare på den här Webbplatsen, inklusive följande:

 • IP-adresser
 • Värdnamn
 • Domännamn
 • Tid och datum då information begärs
 • Webbläsarversionen och plattformen när information begärs
 • En registrering av vika sidor som har begärts.

Denna information används för att framställa samlad besöksstatistik om vilka sidor som besökarna går in på. Den kan också användas för att övervaka användningsmönster på den här Webbplatsen för att förbättra navigations- och designegenskaperna och hjälpa dig att få information på ett enklare sätt.

ii. Information som lämnas frivilligt av dig, vilket kan innefatta ditt namn, företag, adress och kontaktuppgifter såsom ditt telefonnummer, din e-postadress eller ditt faxnummer, när du loggar in på eller beställer ett nyhetsbrev eller genom att fylla i formulär på Webbplatsen, eller när du begär information från oss.

iii. Information som du lämnar när du kontaktar oss eller på annat sätt kommunicerar med oss på något sätt. Det kan exempelvis vara att rapportera ett problem, lämna in frågor, bekymmer och kommentarer om Webbplatsen eller dess innehåll eller ge oss information om var du hörde talas om RSM-nätverket samt att tala om för oss vilka av RSM-nätverkets tjänster du vill veta mer om.

APPAR, QR-KODER ELLER ANNAN RELATERAD TEKNIK

När du scannar en QR-kod kan den tredje part som vi anlitar för att tillhandahålla dessa QR-koder samla in viss information från din mobila enhet (exempelvis din mobila enhetsidentifierare och IP-adress). Vi använder bara denna information för att framställa statistiska rapporter om användarna av Webbplatsen och våra tjänster.

ICKE-PERSONLIG INFORMATION

Vi kan automatiskt samla in ytterligare icke-personlig information om dig såsom den typ av webbläsare du använder eller den webbplats som länkade dig till den här Webbplatsen. Den information som samlas in är anonym och du kan inte identifieras utifrån den. Den information som samlas in används bara som hjälp för att erbjuda en effektiv tjänst på Webbplatsen och för att avhjälpa fel som kan uppstå under ditt besök på Webbplatsen.

ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Vi använder den information som vi samlar in från dig som hjälp för att erbjuda dig våra tjänster. Utöver detta kan vi även använda informationen för ett eller flera av följande syften:

i. För att kontakta dig, endast i situationer då du har bett oss att göra det (om du t.ex. via Webbplatsen ber oss att ringa till dig).

ii. För att ge dig information som du har begärt från oss. (om du t.ex. beställer ett nyhetsbrev från oss).

iii. För att analysera användningen av Webbplatsen i syfte att förbättra vårt innehåll och våra tjänster.

IV. För att lämna information till dig om andra tjänster som kan vara av intresse för dig. Sådan ytterligare information tillhandahålls endast om du separat har samtyckt till att ta emot sådan information.

Vi kan även skicka ytterligare information till dig om våra tjänster eller hålla dig informerad om lagändringar genom våra regelbundna nyhetsbrev, förutsatt att du har angett att du vill bli kontaktad om detta, t.ex. om du specifikt har registrerat dig eller prenumererat på e-postmeddelanden.

Om du vid någon tidpunkt beslutar att du inte längre vill ta emot uppdateringar och inbjudningar på detta sätt ber vi dig läsa avsnittet AVANMÄLAN nedan.

Inga data eller upplysningar som erhålls av den här Webbplatsen kommer att användas för spridning eller försäljning till utomstående parter i syfte att genomföra konsumentmarknadsföring eller e-postutskick som värd för tredje parter utanför RSM-nätverket.

UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

För att ge dig den bästa informationen i förhållande till din förfrågan eller begäran om information eller för att hantera din information på annat sätt än det som beskrivs i denna sekretessförklaring kan RSM lämna ut dina personuppgifter till ett eller flera av företagen inom RSM-nätverket, som därefter kan ge dig direkt respons.

Vi kan dela din information med organisationer som hjälper oss att utföra de tjänster som beskrivs i denna sekretessförklaring. Dessa organisationer kan bearbeta dessa uppgifter på våra vägnar och i enlighet med denna sekretessförklaring, till stöd för Webbplatsen och våra tjänster. RSM kan exempelvis behöva lämna dessa uppgifter till en tredje part – exempelvis ett postföretag – om det är nödvändigt för att vi ska kunna ge dig den information som du har begärt eller till en tredje part som erbjuder back office-support eller IT-tjänster).

Vi kan lämna ut personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du samtycker till det
 • I enlighet med gällande lag
 • Om vi är skyldiga att göra det enligt lag, domstolsbeslut eller beslut av en tillsynsmyndighet
 • För att förhindra bedrägeri eller annat brott
 • Om vi tror att denna åtgärd är nödvändig för att skydda och försvara rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för RSM International Limited, RSM-nätverkets medlemmar, Webbplatsen eller dess besökare.

Om vi genomgår en omorganisation eller säljs till en tredje part samtycker du till att de personuppgifter som vi har om dig får överföras till denna omorganiserade enhet eller tredje part.

ÄNDRINGAR OCH BEVARANDE AV UPPGIFTER

Information som samlas in från besökare på Webbplatsen kommer endast att behållas för att utföra den begärda tjänsten, och de kommer att behållas och slutligen förstöras i enlighet med RSM:s policyer för bevarande av uppgifter. Om du begär att din information ska uppdateras, ändras eller raderas från våra register ber vi dig kontakta rsmcommunications@rsm.global och beskriva ditt önskemål.

AVANMÄLAN

RSM ger dig valmöjligheter när det gäller insamlande och användning av din personligt identifierbara information. Om du har anmält dig till RSM-relaterade uppdateringar genom RSM.global, och inte vill ta emot kommunikation i framtiden, ber vi dig gå in på vår sida för avanmälan inom den applikation som du har registrerat dig för.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Ibland inkluderar vi länkar till tredje parter utanför RSM-nätverket på Webbplatsen. När vi tillhandahåller en länk betyder det inte att vi godkänner policyn för den aktuella webbplatsen när det gäller besökarnas sekretess. Du bör läsa den aktuella sekretesspolicyn innan du använder denna webbplats eller skickar personuppgifter till den.

E-POSTMEDDELANDEN

Det är inte säkert att meddelanden som du skickar till oss via e-post är säkra. Vi rekommenderar att du inte skickar någon konfidentiell information till RSM via e-post. Om du väljer att skicka konfidentiell information till oss via e-post gör du det på egen risk med vetskapen att en tredje part kan komma över denna information. Instruktioner som skickas av dig via e-post och till Webbplatsen behandlas exklusivt på din risk.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi använder oss av cookies för att förbättra Webbplatsen genom att samla in information om dig och din enhet. Läs hela vår cookiepolicy nedan för att få veta hur cookies används och hur du kan välja att avaktivera dem på din enhet.

SOCIALA MEDIEPLATTFORMAR

Du kan vilja delta i olika bloggar, forum, wikier och andra sociala medieplattformar med RSM som värd (”sociala medieplattformar”), vilka vi ställer till ditt förfogande. Det främsta målet med dessa sociala medieplattformar är att underlätta och tillåta att du delar innehåll. RSM kan dock inte hållas ansvarigt om du lämnar ut personliga medieplattformar som senare används, missbrukas eller på annat sätt tas i anspråk av en annan användare.

RSM kan också tillhandahålla länkar till andra sociala medieplattformar som på separata servrar som underhålls av individer eller organisationer som RSM inte har någon kontroll över. RSM lämnar inga utfästelser eller garantier när det gäller riktigheten eller någon annan aspekt på den information som finns på dessa servrar. En länk till en tredje parts webbplats bör inte tolkas som ett godkännande av vare sig RSM eller denna tredje part av den andre eller dennes produkter och tjänster. RSM lämnar inga utfästelser eller garantier när det gäller hur användaruppgifter lagras eller används på tredjepartsservrar. Vi rekommenderar dig att läsa sekretesspolicyn på varje tredjepartswebbplats med länkar från den här Webbplatsen för att fastställa hur den använder dina personuppgifter.

Vi har också implementerat sociala insticksprogram från sociala medieplattformar på Webbplatsen. När ett relevant social insticksprogram syns på Webbplatsen kommer din webbläsare som används för att besöka Webbplatsen att skapa en direkt anslutning till den sociala medieplattformens servrar. Dessa servrar kommer att känna igen att det är du som besöker den här Webbplatsen. Om du är medlem på den relevanta sociala medieplattformen och är inloggad när du besöker den här Webbplatsen kommer information att tilldelas av den sociala medieplattformen till ditt personliga sociala mediekonto hos dem. När du klickar på den relevanta ikonen för insticksprogrammet på Webbplatsen (t.ex. en ”Gilla-knapp”) delas denna information med ditt personliga användarkonto på den sociala medieplattformen. Läs sekretesspolicyn hos den relevanta sociala medieplattformen för att få veta mer om dina rättigheter och valmöjligheter.

INTERNATIONELLA TJÄNSTER

Med ditt samtycke eller om det är tillåtet enligt gällande lagar om skydd av personuppgifter kommer information som tillhandahålls genom Webbplatsen att lagras och användas av RSM International Limited på system i Storbritannien eller platser och system som tillhör relevanta medlemmar i RSM-nätverket. De kan också lagras och användas av RSM-nätverkets tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på våra vägnar och som kan finnas världen över. När sådana personuppgifter behandlas i ett annat land kan detta land i vissa fall ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än nivån i ursprungslandet (t.ex. om personuppgifter samlas in och behandlas inom EU/EES och används och lagras i ett land utanför EU/EES kan landet utanför EU/EES ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än länderna inom EU/EES) I sådana fall kommer RSM att försöka att erbjuda en tillfredsställande och lämplig skyddsnivå för uppgifterna.

ÅTKOMST, UPPDATERING ELLER KORRIGERING AV PERSONUPPGIFTER

Du kan fråga oss om vi har personuppgifter om dig och med förbehåll för gällande lag och relevanta undantag begära en kopia av dessa uppgifter. En avgift (som inte överstiger den lagstadgade högsta gräns som är tillåten enligt gällande lokal lag) kan utgå. Om en avgift ska betalas kommer vi att informera dig innan den uppstår. Du kan även kontakta oss om du anser att någon information om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

YTTERLIGARE INFORMATION

RSM vill erbjuda dig bästa möjliga webbläsarupplevelse. Därför kan ytterligare funktioner, egenskaper, produkter eller tjänster införlivas i Webbplatsen från tid till annan. Detta kan, tillsammans med vårt åtagande att skydda dina personuppgifters sekretess, leda till regelbundna ändringar av denna sekretessförklaring. Därför bör du komma ihåg att regelbundet kontrollera denna sekretessförklaring och läsa eventuella ändringar.

Om du har frågor om vår sekretessförklaring ber vi dig kontakta RSM Executive Office på 11 Old Jewry, London, EC2R 8DU, Storbritannien, tel. +44 207 6011080, läsa den relevanta rättsliga förklaringen för varje enskilt land eller använda följande e-postadress: rsmcommunications@rsm.global

___________________________________________________________________
COOKIEPOLICY 

1. Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som ofta innehåller en unik identifierare och som skickas till din dator eller enhet när du besöker en webbplats.

Varje webbplats kan skicka en egen cookie till din webbläsare om din webbläsares preferenser tillåter det, men din webbläsare tillåter (för att skydda din sekretess) endast att en webbplats får åtkomst till de cookies som den redan har skickat till dig, inte de cookies som, andra webbplatser har skickat till dig. Många webbplatser gör detta varje gång en användare besöker dem för att spåra trafikflödena på nätet.

Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på Webbplatsen och servicen samt för att förbättra din webbläsarupplevelse. Ett antal av de cookies som vi använder gäller bara under din webbsession och upphör när du stänger din webbläsare. Andra används när vi t.ex. kommer ihåg information som du har bett oss att komma ihåg (t.ex. språkinställningar) och gäller längre. 

2. På vilket sätt använder RSM cookies?
Cookies används bara för att registrera samlade data om din användning av Webbplatsen inklusive uppgifter om dina besök, t.ex. vilka sidor du har tittat på och vilka resurser du har kommit åt. Denna information omfattar även trafikdata, platsdata och andra kommunikationsdata, som används för att hjälpa oss att förbättra Webbplatsen och därför ger dig en bättre användarupplevelse. En del cookies skickas av oss och en del av tredje parter som utför tjänster på våra vägnar.

Vi använder följande typer av cookies:

 • Inställningscookies:  dessa gör att du kan navigera på Webbplatsen och hanterar din inloggningssession så att du enkelt kan gå från en sida till en annan inom Webbplatsen och så att de sidor du önskar laddas på ett enkelt och säkert sätt.
 • Analyscookies:   dessa samlar in statistisk information om hur du använder Webbplatsen så att vi kan förbättra Webbplatsen. De kommer också ihåg att du har använt Webbplatsen tidigare, vilket innebär att vi kan identifiera antalet unika besökare som vi tar emot till olika delar av Webbplatsen. Vi använder tjänsten Google Analytics, som använder cookies för att analysera hur besökare använder Webbplatsen och generera statistiska rapporter. Denna information skickas vanligen till och lagras av Google på servrar i USA. Se avsnittet ”Hur du kontrollerar och tar bort cookies” nedan för att få information om hur du kan utöva din valfrihet när det gäller insamlandet och användningen av dessa data.

 

 • Funktionella cookies:   dessa kommer ihåg information som du har bett oss att komma ihåg (t.ex. språkinställningar) och varar längre. 

 

 • Omdirigeringscookies och webbfyrar: RSM annonserar ibland på tredjepartswebbplatser och använder tjänster som tillhandahålls av Google, däribland AdSense och Doubleclick, för att hantera och placera annonser. Dessa tjänsteleverantörer placerar en cookie i din enhet, och den gör sedan att vi ibland kan spåra framgången med våra annonskampanjer, genom att använda en teknik för besökaridentifiering, t.ex. "webbfyrar" eller "åtgärdstaggar", som räknar antalet besökare som har kommit till Webbplatsen efter att ha sett en RSM-bannerannons på en tredjepartswebbplats. Vi använder inte denna teknik för att komma åt dina personuppgifter och den används bara för att ställa samman statistik om de besökare som kommer till Webbplatsen och mäta våra annonsers effektivitet. Den information som genereras av dessa webbfyrar skickas till oss via Googles servrar i USA.

 

Den här Webbplatsen använder inte cookies för att tillhandahålla några riktade beteende- eller intressebaserade annonser till användare genom Webbplatsen. Mer information om intressebaserade cookies och hur man kontrollerar användningen av dessa cookies finns på www.youronlinechoices.co.uk.

3. Hur du kontrollerar och tar bort cookies
RSM använder inte cookies för att samla in personligt identifierbar information om dig.

Du kan förhindra insamlingen av analys- och omdirigeringsdata enligt beskrivningen ovan, vilka genereras av cookies av Google, liksom Googles behandling av dessa data, genom att hämta och installera det insticksprogram för webbläsare som är tillgängligt på följande länk: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout] .

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men om du föredrar det kan du ställa in din webbläsare på att antingen acceptera alla nya cookies, meddela dig när du tar emot en ny cookie eller avaktivera cookies helt och hållet. Om du vill begränsa eller blockera de cookies som används på Webbplatsen, eller någon annan webbplats, kan du göra det genom dina webbläsarinställningar. Läs Hjälpavsnittet i din webbläsare för att lära dig hur du gör det, eftersom alla enheter är olika.

Notera att om du blockerar eller tar bort cookies på Webbplatsen kan du kanske inte utnyttja Webbplatsen till fullo.

4. Cookies som ställs in på tredjepartswebbplatser
Webbplatsen kommer från tid till annan att innehålla foton och videoinnehåll från webbplatser som YouTube. Därför kan du, när du går in på en sida med inbäddat innehåll från t.ex. YouTube, stöta på cookies från dessa webbplatser. RSM kontrollerar inte spridningen av dessa cookies. Du bör kontrollera den relevanta tredjepartswebbplatsen om du vill ha mer information om dem.

5. Mer information
Om du har frågor om denna cookiepolicy kan du kontakta oss via e-post på: rsmcommunications@rsm.global

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på våra kontor i Göteborg, Jönköping eller Stockholm. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››