RSM Sweden
Språk

Språk

Revision

Revisionstjänster för ditt företags välmående

Revision handlar i långa loppet om att skapa trygghet, såväl i små som stora bolag. Vi utför en oberoende revision med hjälp av våra skickliga och erfarna revisorer – alltid i tätt samarbete med dig där vi proaktivt följer ditt företags ekonomi för att finna de bästa lösningarna på lång och kort sikt.

Kvalitetssäkrade revisorer med kunden i fokus

RSM:s revisorer är kvalitetssäkrade och har bred erfarenhet från ett stort antal företag och branscher. Se oss som din egna ekonomiska informationskälla, som gör det lättare för dig att fatta viktiga affärsbeslut.

Vi säkerställer alltid att den ansvariga revisorn är aktivt närvarande och tätt involverad i alla sina uppdrag. Vi har dessutom låg personalomsättning, vilket betyder att våra kunder kan behålla samma revisor under många år. På så vis får revisor och kund goda möjligheter att utvecklas tillsammans.

Våra revisorers arbete blir också ett kvitto gentemot myndigheter, banker, leverantörer och kunder på att din ekonomi och din organisation är i ordning, vilket leder till snabbare kreditbeslut, lägre kreditkostnader och att fokus i affärsrelationerna kan läggas på själva affären.

Våra styrkor inom revision:

  • Hög närvaro av påskrivande revisor
  • Kontinuitet i bemanningen
  • Medarbetarna utvecklas med kunden
  • Hög tillgänglighet - 24 timmars kontaktgaranti
  • Engagemang från varje medarbetare
  • Proaktiva

Så här arbetar vi med revision

Det är såväl en del av vår filosofi som en del av vårt dagliga arbete att även ansvarig revisor är direkt inblandad i planering och utförande av revisionsuppdraget. Detta säkerställer:

  • Snabb och effektiv kommunikation mellan bolagets ledning och vald revisor.
  • Effektiv projektledning innebärande rätt fokus på rätt områden, i rätt tid.
  • Omedelbar tillgänglighet till vår expertis när ni behöver denna

 

Vi har 24 timmars kontaktgaranti, vilket innebär att ni aldrig ska behöver vänta med att komma i kontakt med vår expertis. Det skall vara lätt att nå sin revisor med frågor – högt som lågt – och du som kund skall alltid kunna få kontakt med huvudansvarig revisor eller våra mer seniora medarbetare på uppdragen.

Det är den kundansvarige revisorn eller en revisionsansvarig medarbetare som ska vara kundens dagliga huvudkontakt och bollplank.

Kontinuitet i revisionsteamet

Vi strävar alltid efter att ha samma revisionsteam på uppdraget under hela mandatperioden. Detta medför att vi kan arbeta med högsta möjliga effektivitet i vår revision då revisionsteamets medlemmar över tiden lär känna bolagets verksamhet, affärsprocesser, utmaningar och behov.

Förbättringsförslag

Vi kommer att ger er feedback avseende eventuella svagheter eller brister vi identifierat och ge er förbättringsförslag baserade på vår erfarenhet från andra klienter i liknande eller andra branscher. Genom vårt nära samarbete med våra kunder skapar vi möjlighet att vara proaktiva så att vi kan leverera bra lösningar inom t ex det skatterelaterade området.

RSM på det internationella planet

Vi har personliga kontakter med både revisorer, skattejurister och redovisnings¬konsulter världen över varför ni kommer i kontakt med rätt person direkt i det land som ni har intressen.

Internationellt arbetar vi utifrån en gemensam kvalitetsstandard och det befintliga nätverket medför dessutom att vi redan från start har fastställda strukturer för planering, genomförande och rapportering av revisionsuppdrag. vilket gör att minimal tid spenderas på koordinering och rapportering av revisionen. Detta är något som ni kan ha nytta av i framtiden om ni öppnar kontor utanför landets gränser.

Kontakta oss gärna för mer information om våra revisionstjänster - Hitta ditt lokala RSM kontor här. 

Snabbväxande företag använder sig av RSM:s globala nätverk

10 maj 2016
Niclas Jarhäll är VD för Mutual Benefits Engineering AB. Företaget har anlitat RSM sedan 2008, samma år som Niclas Jarhäll startade företaget. Som ett av Sveriges snabbast växande företag belönades Mutual Benefits Engineering med Gasellpriset 2013. Hur kan man bäst beskriva er verksamhet?

Läs om vad en VD på ett medelstort företag tycker om oss

22 oktober 2015
Folie & Papper AB Henrik Lindvall är VD på Folie & papper AB, en underleverantör till skylt- och displayindustrin som levererar allt inom sin nisch, från material till maskiner. Företaget omsätter 30 miljoner kronor och har nio anställda. Vad har ni för relation till RSM i dagsläget?

Läs om vad ett medicinteknikföretag tycker om oss

22 oktober 2015
Nidacon International

Läs om vad en stor nordisk advokatbyrå tycker om oss

22 oktober 2015
Advokatfirman Nordia Magnus Wiktorson är advokat på advokatfirman Nordia, en affärsjuridisk byrå med cirka 100 medarbetare och kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Hur kan man bäst beskriva er verksamhet?

Våra värderingar – arbetsglädje och personliga relationer

21 oktober 2015
Arbetsglädje och personliga relationer står alltid i centrum för vår verksamhet. Vi vill att du skall känna att vi är din personliga byrå och att vi vill arbeta nära dig i din vardag. På vår hemmamarknad är vi den personliga byrån som finns där du finns och lever i samma värld som du.

Detta gör oss unika på marknaden

21 oktober 2015
Det finns många goda anledningar att välja RSM som din partner inom revision, redovisning och andra ekonomirelaterade tjänster.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på våra kontor i Göteborg, Jönköping eller Stockholm. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››