IT - Tjänster

Vill ni slippa bekymra er över IT-relaterade frågor och istället kunna fokusera på det ni gör bäst? 

På RSM kan vi erbjuda er en affärsutveckling med systemstöd. Vi har kompetensen och verktygen som hjälper er mot en mer digitaliserad och säker IT miljö. 

 

Digitala strategier, IT-revisioner och nulägesanalyser.

 

Vi specialiserar oss på att hjälpa små och medelstora företag att utveckla sina digitala strategier genom nulägesanalyser och IT-revisioner. Med vår finansiella och IT-expertis identifierar vi kostnadsbesparingsmöjligheter och skapar handlingsplaner för ökad produktivitet och säkerhet inom era resurser och budget.

Tjänster som vi erbjuder inom IT:

  • IT-revision: Ger en översikt över er IT-infrastruktur och identifierar möjligheter till förbättringar. Vi granskar era system, processer, programvaror och säkerhetsprotokoll för att hitta svagheter och möjligheter till förbättringar. Vi ger er sedan en rapport med förslag på åtgärder för att förbättra er IT-infrastruktur och stödja era affärsmål. 
  • IT-säkerhetsanalys av er IT-säkerhet, inklusive sårbarhetsbedömning, penetrationstestning, bedömning av säkerhetsregler och rekommendationer för förbättringar. 
  • Compliance-analys säkerställer att er IT-miljö uppfyller alla relevanta lagar och regler för IT, inklusive GDPR, personuppgiftslagen och e-säkerhetsförordningar. 
  • Kostnadsanalys utvärderar era IT-kostnader och utgifter för att identifiera områden där ni kan sänka kostnaderna utan att försämra kvaliteten på era IT-tjänster. Resultatet av analysen kan hjälpa er att göra bättre beslut och förbättra er ekonomi. 
  • Processkartläggning hjälper er att identifiera ineffektivitet och flaskhalsar i era befintliga processer. Vi tittar på era affärsmål och strategier för att se till att era processer stödjer dessa på bästa sätt. 
  • Implementeringstjänst: Vi hjälper er implementera förändringar effektivt och hållbart för ökad produktivitet, minskade kostnader och en compliant IT-miljö. Vi arbetar utifrån era bästa intressen och hjälper er med planering, design, implementation och uppföljning, så att ni har rätt verktyg, processer och stöd för att lyckas.

 

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att utveckla en stark digital strategi för framtiden.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? 

Hör av dig via formuläret nedan.