RSM Sverige
Språk

Språk

Våra värderingar – arbetsglädje och personliga relationer

Vi vill att du skall känna att vi är din personliga byrå och att vi vill arbeta nära dig i din vardag. Arbetsglädje och personliga relationer står alltid i centrum för vår verksamhet. På vår hemmamarknad är vi den personliga byrån som finns där du finns och lever i samma värld som du. Samtidigt är vi en del av en global verksamhet som kan leverera kompetens och kapacitet på hög internationell nivå.

På RSM strävar vi efter att bygga starka relationer till våra kunder med fokus på samverkan och med basen i en genuin förståelse för kundernas behov, strategi och målsättningar. Vi uppnår våra mål genom att alltid leva efter våra värderingar, som du kan läsa om nedan.


Engagemang

Vi har engagerade medarbetare som alltid strävar efter att göra det lilla extra som gör skillnad. Vi bemöter våra kunder med omtanke och ett genuint intresse. Viljan att lyssna och hjälpa genomsyrar samarbetet mellan medarbetarna. Vi engagerar oss i varandras framgångar och motgångar och ställer upp när någon behöver hjälp.


Integritet

Integritet genomsyrar vårt vardagliga arbete. Vi uppträder professionellt, vi vågar stå för våra åsikter och erkänner om vi har fel.


Glädje

Att ha kul på jobbet är nyckeln för att en organisation ska kunna leva och utvecklas. En av ägarnas största drivkrafter är att ha kul på jobbet och många beslut återspeglar detta. Vi eftersträvar en positiv ton bland såväl medarbetare som kunder och ser möjligheter där andra ser problem.


Insikt

Vi förstår att våra kunders framgång också är vår egen framgång. Vi anstränger oss för att förstå våra kunders verksamhet och behov för att kunna hjälpa dem framåt på bästa sätt. För att få insikt är vi inkluderande, det är viktigt för oss att kunden ser oss som ett team och att vi ska lära av varandra. Genom att agera ansvarsfullt, ärligt och proaktivt blir vi en pålitlig leverantör med goda relationer till våra kunder.


Tillgänglighet

Vi är uppmärksamma på våra medarbetares och kunders specifika önskemål. Snabb återkoppling och respons på frågor från medarbetare och kunder är något vi värdesätter högt.


Kvalitet

Kvalitet står i centrum i vårt dagliga arbete. Utbildning, kunskapsdelning, informationsspridning och uppföljning med kunder är högsta prioritet i vår strävan att utvecklas. Det skapar en lärande organisation och bidrar till att vi utvecklar såväl varandra och företaget som våra kunder.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››