RSM Turkey
Languages

Languages

Denetim ve Güvence Hizmetleri

İşletmelerde pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması ve firma hakkında sağlıklı kararların alınması için işletme tarafından üretilmiş doğru ve güvenilir mali tablolara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç “şeffaflık” kavramını ön plana çıkartmaktadır. İşletmelerde şeffaflığın sağlanabilmesi iki koşula bağlıdır. Bunlar, mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması ve bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmesidir. RSM Türkiye’nin bağımsız denetim yaklaşımında mesleki yeterlilik, bağımsızlık ve objektiflik, daha geniş anlamıyla kalite güvencesi daima ön planda tutulmaktadır. RSM Türkiye’nin sunduğu denetim hizmeti finansal durum, faaliyetler ve nakit akışı hakkında bağımsız bir raporla sınırlı kalmayıp, müşterilerinin işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak görüş ve önerileri de içermektedir. RSM Türkiye; SPK, BDDK, EPDK ve Sigortacılık Denetim Yetki Belgelerine sahip olup, her türlü ulusal denetimi yerine getirmesinin yanı sıra, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) ve ABD’de Kabul Görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun olarak hazırlanmış mali tablo denetimleri alanlarında da hizmet sunmaktadır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bize ulaşın;

+90 212 284 39 00
+90 212 356 92 60

Soru, görüş ve önerileriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

EMAIL US