Dịch vụ khách hàng nói tiếng Trung - 中文客服队

为在越南开展业务的华语客户提供令人兴奋的新机会。

RSM 的中文客服团队由精通中文的专家组成。 他们可以在您所在国家的不同专业服务领域提供本地或跨境服务。 我们可以协助使用中文沟通的客户与越南人和外国人进行沟通,并在与政府沟通方面提供额外帮助。 此外,我们还可以在单​​一窗口中提供客户审计、税务、法律和企业管理咨询的整体解决方案服务。

寻找更多信息

BẠN CẦN HỖ TRỢ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại

TPHCM: +84 28 3827 5026

Hà Nội: +84 24 3795 5353

Đà Nẵng: +84 23 6730 0020

hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

Liên hệ