Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Mỗi doanh nghiệp luôn tồn tại những vấn đề khác nhau - mỗi tình huống đều cần phương án xử lý riêng biệt. Đặt yếu tố hiệu quả là ưu tiên trong quá trình kiểm soát chất lượng và ngân sách khi thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn đem đến trải nghiệm tốt cho khách hàng kết hợp cách tiếp cận tiên tiến và mới lạ cho mỗi tình huống khác nhau.

Khám phá thêm 

Những quy định chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cần lưu ý

Để có thể áp dụng IFRS đúng cách, các công ty cần tuân thủ các quy định IFRS cụ thể. Việc không thực hiện đúng các quy định này có thể dẫn đến thiếu sót trong việc lập báo cáo tài chính và không đáp ứng được các yêu cầu kiểm toán.

Công cụ tài chính - Những điều cơ bản

Những điều cơ bản liên quan đến công cụ tài chính là gì? Một công cụ tài chính được định nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào làm phát sinh một: Tài sản tài chính của một đơn vị và Công cụ nợ hoặc công cụ vốn của một đơn vị khác Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Phân loại nợ ngắn hạn và dài hạn (Sửa đổi chuẩn mực IAS 01)

Vào ngày 23/01/2020, IASB ban hành văn bản sửa đổi chuẩn mực IAS 01 nhằm điều chỉnh và làm rõ định nghĩa về nợ ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp với thực tế. Những sửa đổi trong chuẩn mực sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Xác định lãi suất biên đi vay theo IFRS 16

Vào ngày bắt đầu thuê, bên thuê phải đo lường khoản phải trả tiền thuê theo giá trị hiện tại của các khoản tiền thuê chưa được thanh toán. Các khoản thanh toán thuê sẽ được chiết khấu bằng cách sử dụng lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê, nếu tỷ lệ đó có thể được xác định một cách dễ dàng.

Đánh giá tính trọng yếu khi lập và trình bày báo cáo tài chính

Tính trọng yếu đóng một vai trò quan trọng khi lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC), do đó việc áp dụng không phù hợp khái niệm trọng yếu sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc trình bày quá nhiều thông tin không trọng yếu trên BCTC.

Ảnh hưởng của COVID-19 đến việc lập, trình bày và phê duyệt BCTC

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Điều này dẫn đến một vài vấn đề cần lưu ý trong việc lập, trình bày và phê duyệt BCTC. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Điểm Tin Về IFRS - Tháng 07/2020

Sự thay đổi của điều khoản thanh toán do ảnh hưởng dịch COVID-19 có cần phải sửa đổi hợp đồng thuê không. Chúng ta đã nhận thấy được có những thay đổi về điều khoản thanh toán tiền thuê đã xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra do hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến hợp đồng thuê và việc ghi nhận kế toán có thể được sửa đổi.

Tổng quan về thu nhập toàn diện khác

Định nghĩa theo IAS 01: Các khoản mục thu nhập và chi phí (bao gồm các điều chỉnh do tái phân loại) không được ghi nhận trong báo cáo lãi, lỗ theo quy định hoặc được cho phép bởi các IFRS khác. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Đo lường giá trị hợp lý

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 13 Hiệu lực từ 01/01/2013 Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ tài chính đã chính thức phê duyệt đề án “Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” cho thấy quá trình hội nhập sâu rộng, nhất là trong lĩnh vực kế toán. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Điểm tin về IFRS - Tháng 03/2020

Chính thức phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

Pages