Dịch vụ tư vấn thuế

Quá trình toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng. Mặt tích cực là tạo ra môi trường kinh doanh năng động, nhưng cũng tạo ra thách thức là các giao dịch thương mại có chiều hướng diễn ra phức tạp hơn. Cơ quan thuế từ nhiều vùng lãnh thổ đã tích cực hợp tác nhằm phân bổ công bằng thu nhập chịu thuế từ các giao dịch xuyên biên giới.

Khám phá thêm

Bản tin về Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2020

Ngày 17/06/2020, Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 và thông qua Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14. Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đoàn viên Công đoàn được miễn Phí Công đoàn và Doanh nghiệp được tiếp tục hoãn đóng BHXH đến ngày 31/12/2020. Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020

Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Covid-19 và các rủi ro tiềm ẩn trong xác định giá giao dịch liên kết

Covid-19 đã ảnh hưởng đến các nền kinh tế trên thế giới. Dưới tác động của đại dịch, các công ty đã và đang đối mặt với rất nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Nghị định 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”)

Ngày 24 tháng 06 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (sau đây gọi tắt là Nghị định 68). Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2019.

Nghị định 58/2020/NĐ-CP (“Nghị định 58”)

Ngày 27/05/2020 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP (“Nghị định 58”) quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (“Quỹ BHTNLĐ, BNN”). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2020. Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Các chính sách/ hướng dẫn về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Bản tin cập nhật các chính sách/ hướng dẫn của các cơ quan chức năng tính đến tháng 06/2020 về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổng hợp các chính sách & hướng dẫn về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Như trong các bản tin chúng tôi đã cập nhật, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một số khoản hỗ trợ liên quan đến thuế và tiền thuê, bảo hiểm và lao động đã được quy định cụ thể như sau:

Gia hạn thời gian nộp thuế

Ngày 08/04/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này chính thức có hiệu lực vào ngày ký (ngày 08/04/2020). Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí tử tuất

Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Điểm tin về thuế - Tháng 03/2020

Cập nhật về hướng dẫn xử lý thuế (TNDN, GTGT) & Công văn số 8107/TCHQ-TXNK của Tổng cục hải quan. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi. Bản tiếng Anh

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó do dịch COVID-19: Hành động quyết liệt từ chính phủ

Sự bùng phát và lây lan mạnh mẽ của Corona vi-rút đã khiến các doanh nghiệp chịu tổn thất nặng nề. Trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh ngày càng khó lường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 11/CT-TTg vào ngày 04/03/2020.

Pages