Áp dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam: Thực trạng và các vấn đề quan tâm

This event has finished.

31/08/2021 (14:00 - 15:30)

Trong kỷ nguyên 4.0 và sự phát triển của nền kinh tế số, việc áp dụng hóa đơn điện tử là điều tất yếu để tiết kiệm chi phí và nâng cao tính lành mạnh của hệ thống tài chính quốc gia. Tuy nhiên dù chính phủ rất nỗ lực để áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, cụ thể đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 nhưng đến Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đã phải lùi thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/07/2022.

Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ vai trò và thực trạng của hóa đơn điện tử, cũng như những vấn đề cần lưu ý, RSM Việt Nam xin mời Quý công ty đến với tập thứ ba của Chuỗi Đối thoại về Thuế với chủ đề Áp dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam: Thực trạng và các vấn đề quan tâm.

Điểm chú ý:

  • Các lợi ích của hóa đơn điện tử
  • Thực tiễn áp dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam
  • Các vấn đề tiềm ẩn khi lập hóa đơn điện tử có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Diễn giả: Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch vụ Thuế & Tư vấn

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: